Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

An Overview Of The Constituion Of India And The Doctrine Of Basic Structure

Hindistan Anayasası ve Temel Yapı Doktrinine Bir Bakış

Mahendra Pal SINGH

The salient features of the Indian Constitution such as its length, its commitment to democracy, secularism, justice, freedom, equality, fraternity and human dignity and special concern for weaker sections and minorities have sustained it in the midst of complex diversity and adversities India faces. Though the Constitution is easily amendable and has been amended nearly one hundred times so far, since 1973 the Supreme Court of India has created a limitation of basic structure of the Constitution which cannot be changed in the exercise of amending power. Accordingly, several amendments have been invalidated since then while several others have been upheld. Among the basic structure are included democracy, independence of the judiciary, secularism, equality, harmony between the fundamental rights and directive principles, non-amendability of the basic structure, the rule of law and free and fair elections. The Supreme Court decides from time to time what does or does not constitute the basic structure of the Constitution. In spite of the uncertainty of the basic structure and dependence on the Court for its determination, the basic structure theory has not led to any serious trouble.

The Longest Constitution, Constitutional Amendment, Secularism, Principle of Separation of Powers, Basic Structure Theory.

Uzunluk, demokrasiye bağlılık, sekülerizm, adalet, özgürlük, eşitlik, birlik ve insan onuru ve ayrıca toplumdaki zayıf gruplar ve azınlıklarla ilgili özel bölümler gibi Hindistan Anayasası’nın göze çarpan özellikleri, Hindistan’ın karşı karşıya kaldığı karmaşık çeşitlilik ve sorunlarının ortasında anayasayı ayakta tutmuştur. Kolay bir şekilde anayasa değişikliği yapılmasına ve anayasanın bugüne kadar neredeyse yüz defa değiştirilmesine rağmen, Hint Yüksek Mahkemesi 1973’ten beri tali kurucu iktidar tarafından değiştirilemeyen ve Anayasa’nın temel yapısını koruyan bir sınırlandırma yaratmaktadır. Bu doğrultuda, birçok anayasa değişikliği yürürlükten kalmışken birçoğu da uygulanmaya devam etmektedir. Temel yapı içerisinde demokrasi, yargı bağımsızlığı, sekülerizm, eşitlik, temel haklar ve direktif ilkelerin uyumluluğu, temel yapının değiştirilemezliği, hukukun üstünlüğü ve özgür – adil seçim yer almaktadır. Anayasanın temel yapısının nelerden oluşup oluşmadığını, Yüksek Mahkeme zaman zaman verdiği kararlarla ortaya koymaktadır. Temel yapının belirsizliğine ve belirlenmesi için Mahkeme’ye bağlılığına rağmen, temel yapı teorisi hiçbir ciddi soruna neden olmamıştır.

En Uzun Anayasa, Anayasa Değişikliği, Sekülerizm, Güçler Ayrılığı İlkesi, Temel Yapı Teorisi.

The Constitution of India was made by a Constituent Assembly elected in pre-Independence India in 1946 which, after independence in 1947, completed its work on 26 Nov. 1949. The Constitution came into effect on 26 January 1950. Since then it has been amended ninety-seven times, but never revised. Majority of these amendments are formal about the details, but some of them have been quite substantial.

Salient Features

Amendment of the Constitution and the Doctrine of Basic Structure

The constitutions are conceived and made to survive if not for ever definitely for an indefinite future. To ensure such a survival in a changing world they provide for their change. The Constitution of India also provides for its change in the following three ways:

Article 368 as amended in 1971 by the 24th Amendment reads as follows: