Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Deniz Ticareti Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları

Abdülkadir ÇETKEN

eşyaların muhtelif tarihlerde gemilerle taşınması sebebiyle oluşan tahliye, ordino, terminal, geçici kabul ücretleri ve demuraj alacaklarının tahsili davasında, davacının ilişkide taşıma komisyoncusu, acente veya taşıyan olmasının bir öneminin olmaması; davacının istediği alacakların deniz yolu ile yapılan taşımalardan kaynaklanması nedeniyle uyuşmazlığın deniz ticaretine ilişkin olması ve davada Denizcilik İhtisas Mahkemesinin görevli olması

11. HD, E. 2009/535, K. 2010/6738, T. 10.06.2010: Mahkemesi: İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesi, Tarihi: 07.10.2008, Numarası: 2007/228-2008/296, Davacı: T. Lojistik Hizmetleri AŞ, Vekili: Av. MD, Davalı: P. Otelcilik Tur. ve Tic. A.Ş. Vekili: Av. Y.A.

Taraflar arasında görülen davada İstanbul Denizcilik İhtisas Mahkemesi'nce verilen 07.10.2008 tarih ve 2007/228-2008/296 sayılı kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Mutlu Pınar Şengel tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü: