Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yargı Kararları Işığında Doktorun (Hekimin) Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukuki Sorumluluğu

Mustafa KICALIOĞLU

Sorumluluk hukukunda, doktorun (hekimin) tıbbi müdahalelerinden kaynaklanan sorunların incelenmesi öğreti ve uygulamada önemli bir yer tutmaya başlamıştır.

Sorumluluk, Tıbbi Müdahale, Tıbbi Hata, Malpraktis, Kişisel Kusur, Tedavi Kusurları.

Genel Olarak

Sorumluluk, hukuki ve ahlaki emirlerin kişilere yüklediği görevler olup, yapılan işin (görevin) gereklerini bilmek ve buna göre davranmaktır. Tazminat sorumluluğu ise, kişinin hukuka aykırı eylemiyle başkasına verdiği zararı giderme (tazmin etme) yükümlülüğüdür.

Türk borçlar hukuku ve sorumluluk hukukunda egemen olan görüş, “kusur ilkesi”dir. (Kusur varsa sorumluluk da vardır, kusur yoksa sorumluluk da yoktur.) Kusurun unsurları; kast, ihmal, özensizlik ve tedbirsizliktir.

Hukuka aykırı eylem, toplum düzenini bozucu nitelikte olursa, hukuki sorumluluk yanında cezai sorumluluk da söz konusu olur. Hukuki sorumluluğun amacı kişinin zararının tazmini, cezai sorumluluğun amacı ise, toplumsal düzenin bozulmasını önlemek üzere suçlunun cezalandırılmasıdır.