Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Dördüncü Oturum Tartışmaları

KATILIMCI: Hocam saygıyla selamlıyorum herkesi. Şimdi, ben yine bu ihtiyati tedbir meselesine geleceğim uygun görürseniz. Ben 4 yıl öncesine kadar Ankara Adliyesi’nde asliye hukuk hakimiydim. Bu ihtiyati tedbirle ihtiyati haczin hani hakimde yarattığı…

MODERATÖR: Daha yüksek konuşabilir misiniz mikrofona?

KATILIMCI: Tabi Hocam. Bu ihtiyati hacizle ihtiyati tedbirin hakimde yarattığı sıkıntıları çok iyi bilirim, çok yaşadık, gerçekten gerek ihtiyati haczin gerekse ihtiyati tedbirin bir başka adli makam tarafından incelenmesine gerek var. Nitekim bu konu İcra ve İflas Kanununun 265. maddesinde şimdi bizim inceleme yaptığımız 6100 sayılı HMK’dan önce yapılan bir değişiklikle çözüldü. Temyiz yolu açıldı. Herhalde isabetli hareket edildi. Keşke ihtiyati tedbire de açılabilse, fakat halen naçizane benim görüşüme ve Dairemizin görüşüne göre ihtiyati tedbirle ilgili kararların temyizen incelenmesi mümkün değil. Şimdi, ben başka bir hususu vurgulamak istiyorum. Şimdi malumaliniz istinaf meseleyi başa almak, yeniden açmak anlamına geliyor; dolayısıyla Yargıtay’ın çalışma tarzıyla istinaf mahkemesinin çalışma tarzı çok farklı olacak. İhtiyati tedbir ve itiraz üzerine verilen kararlar da değiştirilebilecek, ne bileyim kaldırılabilecek, yeniden kurulabilecek, çünkü sonuç olarak ara karar niteliğinde kararlar. Şimdi biz halen ihtiyati tedbir kararının temyiz yoluyla incelenmesi mümkün değildir diyoruz ve imkan vermiyoruz, ancak verdiğimiz takdirde bizim Yargıtay olarak vereceğimiz kararlar da belli; onama, bozma, düzelterek onama, süreden ret vs. İhtiyati tedbirle ilgili olarak veya itiraz yoluyla gelen kararlarda tutup da istinaf mahkemesi gibi hareket edip tedbirin ne bileyim teminat karşılığı verilmesi, teminatın kaldırılması veyahut da tedbirin değiştirilmesi gibi bir karar vermemiz mümkün olacak mı acaba, Sayın Hocam’dan istirham etsem.