Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

5728 Sayılı Kanun Işığında Bandrol Suçları

İlhami GÜNEŞ

ÖZET:

Özellikle müzik, kültür, sanat, sinema ve yazılımlar alanında dolaylı telif koruması sağlamak amacıyla kurulmuş olan bandrol sistemi, 08.02.2008 tarihli 5728 sayılı Kanunun 137 vd. maddeleri ile esaslı biçimde değiştirilmiş bulunmaktadır.

Telif hakkının, kural olarak suçtan doğrudan zarar gören hak sahiplerinin şikâyetine bağlı koruma sistemindeki gedikler ve uygulama güçlüğü nedeniyle tamamlayıcı amaçlar taşıyan bandrol sistemi, özellikle 5846 sayılı Kanun ile 12.03.2004’te yapılan değişiklikle ivme kazanmıştı.

Son düzenlemelerle gerek yaptırımda gerek bazı esasta değişiklikler yapılmıştır. Ancak mali, manevi hak ve bağlantılı hak ihlallerini düzenleyen suçlarla ilgili ayrım sürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Bandrol suçları, Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu, telif hakkı, hükmüm açıklanmasının geri bırakılması.

A- Genel Olarak Bandrol Suçları

Bandrol suçları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK) 81. madde altında hem idari hem cezai hükümler bir arada olmak üzere düzenlenmiştir. Bandrol suçları, somut ve baştan belli bir mağduru olmayan ve daha çok kamuyu, kamusal düzeni ilgilendiren suç grubudur. Bu yüzden de bandrol suçları re’sen takip olunur.

İlk fıkrada bandrole tabi eser nüshalarının, müzik ve sinema eserlerinin çoğaltılmış nüshaları ile süreli olmayan yayınlar ve talep halinde kolay kopyalanabilecek eserler olduğu belirtilmiştir. Buna göre iki halde bandrol yapıştırma zorunluluğu bulunmaktadır: