Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı

Rüknettin KUMKALE

Kurumlar Vergisi Kanununun 13’üncü maddesi “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” ile ilgili hükümler içermektedir.

Maddenin birinci fıkrasındaki, “Kurumlar ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamamen veya kısmen transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılmış sayılır.” İfadeleriyle, “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” açıklanmıştır.

Burada kilit ifade “emsallere uygunluk ilkesi”dir.