Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Devletin Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Görevi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin
 Opuz-Türkiye Kararı

Ayşe HAVUTCU

Trotz vieler wichtiger nationaler und internationaler Schritte, ist die Gewalt gegen Frauen eines der schwerwiegendsten Probleme, die bis ins 21. Jahrhundert getragen wurden. Die seit Jahrhunderten andauernde Ungleichstellung von Frau und Mann, welche sich sowohl im öffentlichen als auch privaten Leben in Form von Gewalt gegen die Frauen manifestiert, stellt für jene eine radikale Verletzung der Menschenrechte dar.  Nachforschungen zeigen, dass die Gewalt gegen Frauen keine kulturellen, ökonomischen oder geografischen Grenzen kennt. Im internationalen Gebiet sind im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen wichtige Entwicklungen zutage getreten. Parallel zu diesen Entwicklungen wurden in verschiedenen Ländern, in Betrachtung des Frau-Mann Gleichheitsprinzips gesetzliche Reformen vollzogen und neue Rechtsverordnungen sind in Kraft getreten. Auch in unserem Land wurden zur Gewährleistung der Gleichheit und Stärkung der Menschenrechte der Frau Gesetzes Änderungen vollzogen, durch diese Änderungen wurden wichtige Schritte zum Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen beschritten. Dennoch ist in diesem Kampf neben den theoretischen Rechtsverordnungen eine wirkungsvolle praktische Anwendung von Nöten. Im Bezug dessen trägt die OPUZ/TÜRKEİ Entscheidung des europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte eine besondere Bedeutung. Zum ersten Mal, wurde bei der OPUZ/TÜRKEİ Entscheidung des europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte die Gleichgültigkeit der zuständigen Behörden für das Gewaltopfer als Diskriminierung der Frau eingestuft.

Gewalt gegen Frauen, Diskriminierungsverbot, Menschenrechte der Frauen.

I. GİRİŞ

Ulusal ve uluslararası alanda atılan tüm önemli adımlara rağmen, kadına yönelik şiddet tüm dünyada 21. yüzyıla taşınan en önemli sorunlar arasındadır. Kadınla erkek arasında çağlardır süregelen eşitsizliğin kadının kamusal ve özel yaşam alanına yansıması olan kadına yönelik şiddet; kadınların insan haklarını ağır biçimde ihlal etmektedir. Araştırmalar kadına yönelik şiddetin kültürel, ekonomik, coğrafi sınır tanımadığını göstermektedir1.

Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda uluslararası alanda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelere paralel olarak çeşitli ülkelerde kadın-erkek eşitliği ilkesi dikkate alınarak mevcut yasalarda önemli reformlar gerçekleştirilmiş, yeni yasal düzenlemeler kabul edilmiştir2.

Ülkemizde de kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadının insan haklarının güçlendirilmesi konusunda yasal düzenlemeler yapılmış; bu düzenlemeler ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda önemli adımlar atılmıştır. Ancak, kadına yönelik şiddetle mücadelede yasal düzenlemeler kadar bu düzenlemelerin etkin şekilde uygulanmasına ihtiyaç vardır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin OPUZ/TÜRKİYE kararı bu açıdan büyük önem taşımaktadır.