Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İstanbul’da Güvenli Yolculuk Projesi Kapsamında İETT Sürücülerine Verilen Şiddetsiz İletişim Eğitiminin,
 Süreci ve Sonuçları

The Results of Non-Violent Communication Training Given to the IETT Drivers, as part of the Project for “Safe Travelling by Intercity Buses in Istanbul“

Münevver MERTOĞLU

Bu çalışma, İstanbul’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı- İETT otobüs ve metrobüslerini kullanan sürücülerin sorunlarını ve eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli eğitimi vermek ve sonuçlarını değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul Valiliği ve İETT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü ile yürütülmüştür. İETT Sürücülerinin eğitim ihtiyaçları odak gruplarla yapılan görüşme sonucunda belirlenmiştir. Yirmibeşer kişilik iki sürücü grubuna, sürücülerin yasal görev ve sorumlulukları, stres yönetimi, öfke kontrolü,, zor yolcularla baş edebilme, çatışma ve kriz yönetimi, etkili iletişim becerileri, proaktif davranış, uzun süre araç kullanmaya bağlı sağlık sorunları ve çözüm önerileri konularında günde altı saat olmak üzere, ikişer gün toplam 12 saatlik eğitim verilmiştir. 4960 sürücünün eğitimi 27 ayda tamamlanmış ve sonuçları değerlendirilmiştir.

Trafik, Güvenli Yolculuk, Şiddetsiz İletişim, Sürücü.

The aim of this study is to provide training to solve the problems, and evaluate the training results of the determined problems of the intercity and metrobus drivers from the Municipality of Istanbul. This project conducted with the signed cooperation protocol between Istanbul Culture University, Governorship of Istanbul, and General Directorate of IETT. The training programme consisted of legal responsibilties and duties of the bus drivers, stress and anger management, how to cope with diffucult passengers, crisis and conflict management, effective communication skills, proactive behaviours, health problems related to long hours of city driving and their solution offers. About 4,960 IETT bus drivers participated in the programme. According to the programme schedule, they attended sessions for 6 hours a day, twice a week, totally 12 hours a week over a period of 27 months and the results are evaluated.

Traffic, Safe Travelling, Non-Violent Communication, Driver.

GİRİŞ

Tüm dünyada insanların yaralanmasına neden olan olaylar arasındaki en yüksek oran, %23 ile trafik kazalarıdır. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre de, ölüm nedenleri arasında, trafik kazaları 2004 yılında 9. sıradadır, 2030 yılında 5. sıraya yerleşeceği öngörülmektedir1.

Türkiye’de 2011 yılında trafik polisi ve jandarma sorumluluk alanı içinde 1.228.928 kazada 3.835 kişi ölmüş 238.074 kişi yaralanmıştır, bu sayı oldukça yüksektir2.

Farklı ortamlarda yaşanan şiddet olaylarının çok çeşitli nedenleri olabilir. Ancak “engellenme” en temel sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı sürücüler, trafik ortamında karşılaştıkları engellenmelere tepki olarak, trafik güvenliğini riske sokacak davranışta bulunma eğilimindedirler. Yapılan araştırmalar, bazı sürücülerin kuralları ihlal etme ve öfkeli davranışları nedeniyle, tartışma, yaralanma ve ölüm kazalarına neden olduklarını göstermektedir3.