Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Organize Suçluluk

Organized Crime in USA

Can ÇELİK

Amerika Birleşik Devletleri’nde öncelikle mafya tipi örgütlenme şeklinde başlayan organize suç, ülkenin, liberal ekonominin merkez devletlerinden birisi olması, dünya ticaretine yön vermesi ve gelişen teknoloji sayesinde ulusal sınırları aşan bir boyut halini almıştır. ABD’de organize suçu ve bu suçla mücadele için alınan önlemleri bilmek bir karşılaştırma yapabilmek için önem teşkil etmektedir. Bu açıdan, makalede ABD’de organize suçun tarihsel gelişimine, buna bağlı olarak çıkarılan kanunlara, federal ve uluslararası çalışmalara yer verildikten sonra bu suçun iktisadi alana etkisi; bu suça bağlı ekonomik suçlar ve alınan önlemler çerçevesinde kısaca analiz edilmiştir. Son olarak konuyla ilgili bir yüksek yargı kararı verilmiştir.

ABD, Organize Suç, Mafya, RICO, FBI.

Organized crime in United States of America that started as mafia-type organization at the beginning has a trans-boundary dimension for USA because of being one of the centers of liberal economy, leading word trade and developing technology. It is important for us to examine the organized crime in USA and measures taken against it to make a comparison. In this respect, in this article, the historical development process of the crime in USA and enacted laws against it, domestic and international efforts are stated, and then impact of the organized crime on economy is examined within the framework of related economic crimes and measures taken against them. At the final part, a Supreme Court decision is analyzed.

USA, Organized Crime, Mafia, RICO, FBI.

Giriş

Amerika Birleşik Devletleri’nde organize suç, oldukça geniş bir alana yayılmış olması ve çok yönlülüğü nedeniyle üzerinde mutabık olması çok güç olan bir kavramdır. Çünkü ABD’de organize suçun tabiatı farklıdır. Ülkenin genişliği ve pazar ekonomisinin liberal olması dikkate alınırsa; organize suç korkutucu La Cosa Nostra gibi mafya örgütlerinden etnik temelli ve sınırlı çevreli gangsterlere kadar farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Organize suçun uluslar üstü boyutu ve dünya piyasalarına açılması dikkate alındığında ABD kilit noktaların başında gelmektedir. ABD toprakları, organize suçun geliştiği, büyüdüğü ve günümüzde sınır tanımayan girişimci görünümünü yarattığı topraklardır.1 Organize suçun ulusal sınırları aşıp uluslar üstü potansiyeli ve uluslararası faaliyetleri düşünüldüğünde, dünyanın ekonomik nabzının attığı yerlerin başında gelen ABD’nin, örgütlü suçlar alanında sahip olduğu bu konumu olağandır. Bu kavramı daha iyi anlamak için öncelikle bu suçun tanımlarına bakmak yararlı olacaktır.

1. Organize Suç Tanımları

Federal Soruşturma Bürosu’na (Federal Bureau of Investigation – “FBI”) göre organize suç “Herhangi bir grubun bazı belirlenmiş yapısal davranışlar sergilemesi ve öncelikli amacının yasadışı faaliyetlerle gelir elde etmek olması şeklinde tanımlanmıştır. Bu gruplar, cebri ya da tehdidi şiddet, yozlaşmış kamu görevlileri, yolsuzluk veya gasp yollarını kullanarak ve genellikle bir bütün olarak kendi çevre, bölge ya da ülkelerinde büyük bir etkiye sahip olarak kendi konumlarını muhafaza ederler.” şeklinde ifade edilmektedir.2 Suç örgütleri ise KOCASAKAL’a göre “Yasadışı faaliyetleri ve etkileri ulusal sınırları aşan daimi bir suç işletmesidir. Yapısı örgütlü olup, korku, yıldırma ve rüşvet üzerine dayanır ve başlıca amacı gelir elde etmektir.” olarak tanımlanmaktadır.3

Net bir organize suç tanımı hukuksal ve siyasal amaçlar için önemlidir. Bazı uzmanlar organize suçun tanımlanmasının zor olmasına rağmen, suç örgütlerinin çeşitli özniteliklerini temel alarak tanımlama yapılabileceğini düşünmektedir. Amerikan Kongresi’nin organize suçta eğilimler ve politik sorunların gözden geçirilmesi için hazırladığı raporda4, mevcut yasalardaki organize suç, girişimci ve gasp tanımlarının kombinasyonu yapılarak aşağıdaki organize suç öznitelikleri kullanılmıştır;