Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hapisten Çevrilen Adli Para Cezalarının İnfazı

Osman ATALAY

ÖZET:

5739 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 01.03.2008 tarihinden sonra, kısa süreli hapisten çevrilen adli para cezalarının infazında, para cezası ödeme emrinin hükümlüye tebliği üzerine, hükümlü 30 günlük yasal sürede adli para cezasını ödemez ise, infaz C. savcılığınca adli para cezası, 5275 sayılı CGTİHK’nın 106/3 maddesi gereğince ödenmeyen gün miktarınca yani mahkemenin çevirdiği miktar üzerinden hapse çevrilerek hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılıyor. Hükümlü yakalanınca para cezasını ödemek isterse kabul ediliyor ve hükümlü para cezasını yatırırsa derhal serbest bırakılıyor, hükümlü para cezasının tamamını yatırmaz ise 5275 sayılı CGTİHK’nın 106/9 maddesi gereğince çevrilen hapis cezası bihakkın infaz ediliyor, şartla tahliye uygulanmıyor.

Anahtar Kelimeler: Hapisten çevrilen adli para cezası, infaz, suç tarihi, para cezası, ödeme emri.

l- Genel İlkeler

5739 sayılı Kanun 01.03.2008 tarihinde Resmi Gazetenin 26803 sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla birlikte hapisten çevrilen adli para cezalarının infazı nda değişiklik yapılmış ve uygulamada adli para cezalarının infazında birlik getirilmiştir.

Önceden kısa süreli hapisten çevrilen adli para cezaları nın infazında, para cezası ödeme emrinin hükümlüye tebliği üzerine, hükümlünün 30 günlük yasal sürede para cezasını ödememesi halinde, ilgili mahkemesinden hapse çevrilmesi için karar isteniyordu; mahkemenin hapse çevirme kararı üzerine hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılıyor, hükümlü yakalanınca para cezasının tamamını ödemek istese de kanunen kabul edilmiyor, mutlaka hapis olarak cezası (1/3 indirim) şartla tahliye uygulanarak infaz ediliyordu.