Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İtiraz Merciinin Hükmün Açıklanmasının
 Geri Bırakılması Kararını İnceleme Yetkisinin Kapsamı

Caner GÜRÜHAN

A. Karara Konu Olayın Özeti

Olay tarihinde kolluk görevlilerince yapılan kontrolde sanık Barış'ın üzerinden toplam yirmi iki adet uyuşturucu hap ile 8,43 gram esrar ele geçirilmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sanık hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan kamu davası açılmıştır.

B. Mercilerin Görüşleri

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yapılan yargılama sonucunda, eylemin uyuşturucu madde kullanma suçunu oluşturduğu kabul edilerek; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 191/1. maddesi gereğince sanığın 1 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına, aynı maddenin 2-5. fıkraları gereğince tedavisine ve tedaviden sonra denetimlik tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir.

Kararın sanık müdafii tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay 10. Ceza Dairesi “...oluşa ve ele geçirilen hapların sayısına ve ayrıca esrar ele geçirilmesine göre, sanığın eyleminin satmak amacıyla uyuşturucu madde bulundurma suçunu oluşturduğu gözetilmeksizin, yazılı biçimde hüküm kurulması...” isabetsizliğinden, ceza miktarı bakımından kazanılmış hak saklı kalmak kaydıyla, bozma kararı vermiştir.