Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

“Çalışan Çocuk Sempozyumu”
 Konuşma Metni

İhsan ULUSOY

Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyetinin Sayın Yargıtay Başkanlarını, Kültür Üniversitesinin değerli mensuplarını, yargı mensuplarını ve tüm katılımcıları saygılarımla selamlıyorum.

Öğleden önceki oturumda Borçlar hukukundaki gelişmelerle ilgili olarak değerli konukların yaptığı açıklamalar üzerine, ben de mukayese yapılabilmesi açısından satım akdine ilişkin hususları zamanın darlığı nedeniyle konu başlıkları halinde açıklamak istiyorum...

Satım akdi yasanın 207’inci maddesinde “satış sözleşmesi, satıcının satılanın zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu üstlendiği sözleşmedir” şeklinde tarif edilmiştir.