Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Genç Kız Sığınma Evi Derneği Başkanı 
Uğur İlhan ile Söyleşi

Aslı ÜNAL

I. Giriş

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’nda kadın veya erkek konukevleri, “fiziksel, duygusal, cinsel ve ekonomik istismara uğrayan kadın veya erkeklerin psiko-sosyal ve ekonomik problemlerinin çözümlenmesi sırasında varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geçici bir süre kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşlar” olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde, SHÇEK, valilikler, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından işletilen toplam 66 kadın sığınma evi bulunmaktadır.

2006 yılında kurulan “Genç Kız Sığınma Evi Derneği”, yetiştirme yurdundan ayrılan, töre tehdidi altında olan, aile içinde cinsel istismara uğrayan, şiddet gören genç kızlara koruma sağlayan ve aynı zamanda derneğe başvuran genç kızların toplumsal hayatta var olabilmelerini amaçlayan faaliyetleriyle de “okul” niteliği taşıyan bir sığınma evidir.

8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla derneğin başkanı ve aynı zamanda Türkiye’de 1990 yılında ilk kadın sığınma evini açan Uğur İlhan ile derneğin amacı, faaliyetleri, kadın sığınma evleri ve mağdur kadınların karşılaştıkları hukuki güçlükler konusunda bir söyleşi gerçekleştirdik.