Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi - İkinci Daire / Akbulut - Türkiye Davası (1 Aralık 2009 (Başvuru No: 7076/05))

Gonca Gül SARIOĞLU

Başvuran, İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından Ceza Kanunu’nun 526. Maddesi uyarınca çeşitli idari kararlara uymadığı gerekçesiyle cezalandırılmış ancak iddianame başvurana teslim edilmemiştir. İzmir Sulh Ceza Mahkemesi duruşma yapmaksızın düzenlediği ceza kararnamesi ile başvuranı itham edildiği suçlardan mahkûm etmiştir. Başvuran AİHM’ye, AİHS’nin 6., 7., 8. ve 13. maddelerinin ihlal edildiği gerekçesiyle başvurmuştur. Mahkeme, AİHS’nin 6. maddesi uyarınca yapılan şikayetlerin kabul edilebilir, başvurunun geri kalan kısmının kabul edilemez olduğun, AİHS’nin 6/1 maddesinin ihlal edildiğine karar vermiştir.

Adil Yargılanma Hakkı, Cezaların Yasallığı, Özel Hayatın ve aile hayatının korunması, etkili başvuru hakkı.

Türkiye Cumhuriyeti aleyhine açılan davanın nedeni, T.C. vatandaşı Şennur Şensoy Akbulut’un (“başvuran”) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, 23 Şubat 2005 tarihinde, İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına Dair Sözleşme’nin 34. maddesi uyarınca yapmış olduğu başvurudur.

8 Mart 2004 tarihinde, İzmir Cumhuriyet Savcısı, çeşitli idari kararlara uymadığı gerekçesiyle İzmir Sulh Ceza Mahkemesi’ne başvuran hakkında iddianame sunmuştur. Cumhuriyet Savcısı, Ceza Kanunu’nun 526. Maddesi uyarınca başvuranın cezalandırılmasını talep etmiştir. Söz konusu iddianame başvurana tebliğ edilmemiştir. 9 Nisan 2004 tarihinde, İzmir Sulh Ceza Mahkemesi duruşma yapmaksızın düzenlediği ceza kararnamesi ile başvuranı itham edildiği suçlardan mahkum etmiştir. Mahkeme, başvuranı üç ay hapis cezası ile 54,525,000 TL para cezasına çarptırmıştır. Mahkeme, aynı kararda, hapis cezasını para cezasına çevirmiştir. Dolayısıyla, başvuran, toplam 381,495,000 TL para cezasına çarptırılmıştır. 20 Mayıs 2004 tarihinde, İzmir Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma yapmaksızın başvuranın itirazını reddetmiştir. Söz konusu karar 7 Eylül 2004 tarihinde başvurana tebliğ edilmiştir. Başvuran para cezasını 5 Aralık 2004 tarihinde ödemiştir.

Cumhuriyet Savcısı, Ceza Kanunu’nun 526. Maddesi uyarınca başvuranın cezalandırılmasını talep etmiştir.