Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bir Kararı Işığında Karar ve İlâm Harcı Ödenmeksizin Dava Lehine Sonuçlanan Tarafa İlâmın Verilmemesinin Adil Yargılanma Hakkına Aykırılık Teşkil Etmesi

Emine MINDIZ,Cemil SİMİL

Adil Yargılanma, İlam Harcı, Cebri İcra, Yargılama Giderleri

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 26 Haziran 2007 tarihinde ÜLGER/Türkiye1 davasında verdiği kararla, ilâmın dava lehine sonuçlanan tarafa verilmesi için karar ve ilâm harcının ödenmesinin şart kılınmasını adil yargılanma hakkına aykırı saymıştır.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesinde, açıkça “medeni hak ve vecibeler ile ilgili nizalardan” söz edilmekle, adil yargılanma hakkının, hukuk yargısı bağlamında da geçerlik taşıyacağı açıkça belirtilmiştir. Yine Anayasa’nın 36. maddesinde, yargı çeşitleri bakımından herhangi bir ayrım yapılmadan adil yargılanma hakkından söz edilmekte bu hakkın, adli yargı bütününün bir parçasını oluşturan hukuk yargısında da işlerlik kazanacağı kabul edilmektedir2.

Adil yargılanma kavramı, birden fazla ve çeşitli unsurları içeren bir bütündür. Bu unsurlardan bazıları; kanuni, bağımsız ve tarafsız mahkeme tarafından yargılanma, makul süre içinde yargılanma, aleni surette yargılanma ve hakkaniyete uygun olarak yargılanma maddede açıkça belirtilmiştir. Bunların dışında bazı unsurlar ise, örneğin dava hakkı, taraflar arasında silahların eşitliği gibi kavramın zorunlu sonuçları sıfatıyla, madde hükmüne zımnen dâhil unsurlar olarak kabul edilmektedir3.