Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

AİHM İçtihatlarında Düşünceyi Açıklama ve Haberleşme Özgürlüğü

Derya ALTINOK

Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Irkçılık, TCK m. 301.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde düşünceyi açıklama ve haberleşme özgürlüğü düzenlenmiştir. 10. madde şöyledir: Herkes düşünceyi açıklama hakkına sahiptir. Bu hak düşünce hürriyetini ve resmi makamların müdahalesi ve memleket sınırları söz konusu olmaksızın, haber veya fikir almak veya vermek özgürlüğünü içerir.

Avrupa İnsan Hakları Komisyon ve Mahkemesi’nin maddeye ilişkin içtihatı zengindir. Divan düşünceyi açıklama özgürlüğünü; demokratik toplumların ilerlemesi ve her ferdin gelişimi için temel koşullardan birini oluşturduğu şeklinde nitelendirmiştir. Bu hakların sınırlandırılması da yine kanun çerçevesinde mümkündür. 10.maddenin 2. fıkrasında sayılan haller dışında gerçekleşen sınırlandırmalar sözleşmenin ihlalini oluşturur.

10'uncu Maddenin 2.fıkrasındaki sınırlamaları 3 ana başlık altında toplayabiliriz.