Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Olağanüstü Kanun Yolları Başvurularının Taraflara Tebliği Sorunu Üzerine Bir Değerlendirme

Çetin ARSLAN

Kötü Muamele, Kanun Yolları, Silahların Eşitliği

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türk vatandaşı olan Mehmet Göç’ün, gözaltındayken kötü muameleye maruz kaldığı, tazminat talebine ilişkin olarak yapılan yargılamada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının temyize ilişkin tebliğnamesinin kendisine bildirilmediği ve sözlü duruşma hakkından mahrum bırakıldığı gerekçeleriyle Sözleşmenin 6/1 hükmünün ihlal edildiğine dayanarak yaptığı başvuru üzerine, 9 Kasım 2000 tarih ve 36590/97 sayılı Göç-Türkiye kararında -konumuzla ilgili olarak- şu tespitleri yapmıştır:

“...1. SÖZLEŞMENİN 6/1 HÜKMÜNÜN İHLAL 
EDİLDİĞİ İDDİASI

29. Başvuran Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın temyize ilişkin tebliğnamesinin kendisine bildirilmediği ve tazminat talebine yönelik sözlü duruşma hakkından mahrum bırakıldığı gerekçesiyle Sözleşme'nin 6/1 hükmünün ihlal edildiğini iddia etmektedir. Sözleşmenin 6/1 hükmü aşağıdaki gibidir:

‘Herkes medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalarda... bağımsız bir mahkeme tarafından... adil ve açık yargılanma hakkına sahiptir.’