Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

7293 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliğe Göre Tüketici Hakem Heyetlerinin Oluşumu, Görev Sınırı ve İtiraz Davasında Yargılama Gideri

Mehmet Akif TUTUMLU

I. Giriş

7392 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la1 tüketici hakem heyetlerinin oluşumu, görev sınırı ve hakem heyeti kararlarına itiraz davasında yargılama giderlerinin yükletilmesi bakımından yeni ve değişik düzenlemeler getirilmiştir.

Bu makalede söz konusu değişikliklerin madde metinlerini, gerekçelerini değerlendirmelerimizle birlikte sunmayı amaçlıyoruz.

II. Tüketici Hakem Heyetlerinin Yeniden Yapılandırılması

Tüketici hakem heyetleriyle ilgili mevcut Kanun hükümlerinde değişiklik yapılmasına ilişkin genel gerekçe şöyledir: Tüketici uyuşmazlıklarının adil, hızlı, basit ve en düşük kaynakla çözümü için kolay ulaşılabilir yargı dışı karar merci olarak kurulan tüketici hakem heyetlerinde etkinlik ve verimliliği artıracak ve daha fazla tüketici işlemini kapsayacak düzenlemeler yapılmaktadır.

III. Madde Hükümleri, Gerekçeleri ve Açıklamalar

MADDE 12- 6502 sayılı Kanunun 66’ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Bakanlık, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla tüketici hakem heyetleri oluşturmakla görevlidir. Tüketici hakem heyetlerinin yetki alanı ile iş bölümü Bakanlıkça belirlenir.