Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kat Mülkiyeti Kanununda Yapılan Değişiklikler

Ömer Şerafettin Gökalp

28.11.2007 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 5711 sayılı Kanun ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmış; Kanuna “Dokuzuncu Bölüm” başlığı ile yeni bir kavram olan “Toplu Yapı” konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Çalışmamızda bu değişiklikler ele alınacaktır.

Kat Mülkiyeti, Toplu Yapı, Kat Malikleri Kurulu.

28.11.2007 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 5711 sayılı Kanun ile 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ’nda (KMK) önemli değişiklikler yapılmış; Kanuna “Dokuzuncu Bölüm” başlığı ile yeni bir kavram olan “Toplu Yapı” konusunda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bu yazımızda yapılan değişiklikler ve eklenen bölüm hakkında yaptığımız incelemeyi madde madde açıklamak istiyoruz:

MADDE 3’teki değişiklik: Hem kat mülkiyeti nin hem de kat irtifakı nın kuruluşunda arsa payının düzenleniş biçimini anlatan bu madde ile, kat mülkiyeti ve kat irtifakına konu olan bağımsız bölümlerin arsa paylarının tespitinin, mülkiyet sahiplerinin kişisel beyanlarına bağlı olarak değil; her birinin konumu ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile orantılı olarak yapılması öngörülmüştür. Böylece arsa paylarına dayalı hak kayıplarının önlenmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca kat irtifakından kat mülkiyete geçişte, yazılı istem kaldırılmış, yapının tamamlanması yeterli sayılmayıp, yapı kullanma izninin alınması ön şartı getirilmiştir.