Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Akademik Bakış:
 Modern Hukuk Devletinde Ceza Hukuku ve Anayasa İlişkisi

Hans KUDLICH


“Akademik Bakış”, güncel ceza ve ceza muhakemesi hukuku tartışmalarına karışlaştırmalı bir bakış açısıyla yeni açılımlar sağlamayı hedefleyen bir projedir. Bu proje kapsamında, alanlarında uzman yerli ve yabancı bilim insanlarına CHD tarafından belirlenen sorular yöneltilmekte ve bu sorulara verilen yanıtlar her bir soru için ayrı ayrı gruplandırılmaktadır. “Anayasa ve Ceza Hukuku” özel sayısıyla başlatılan bu proje, ilerleyen sayılarda daha geniş kapsamlı sorular ve farklı ülkelerden bilim insanlarının katılımıyla devam ettirilecektir. Bu proje ile ulaşılmak istenen nihai amaç, “yaşayan ceza hukukunun” nabzını yakalamak ve CHD çatısı altında ceza hukukuna dair güncel sorunların kendi doğasına uygun bir şekilde tartışılacağı bir “Kolokyum” ortamını sağlamaktır.

“Akademik Bakış”ın ilk konusu “Modern Hukuk Devletinde Anayasa ve Ceza Hukuku İlişkisi” olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Türkiye’de yoğunlaşan yeni Anayasa yapımı sürecinde ceza hukukunu ilgilendiren düzenlemelere ilişkin tartışmalara katkı sağlamak adına; Alman Federal Anayasa Mahkemesi Eski Başkan Yardımcısı Prof. em. Dr. Dr. h. c. mult. Winfried HASSAMER, Leibniz ( Hannover) Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi. Prof. Dr. Henning RADTKE, Friedrich Alexander ( Erlangen) Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi aynı zamanda Yüksek Eyalet Mahkemesi yargıcı Prof. Dr. Matthias JAHN ve Bayreuth Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Christian JÄGER’in görüşlerine başvurulmuştur.

CHD: Özellikle son dönemde dünya çapındaki genel gelişim çizgisi dikkate alındığında, hangi ceza ve ceza muhakemesi hukuku ilkeleri; bir hukuk devletinin ihlal edilemeyecek, başka bir ifade ile yasa koyucunun her zaman gözetmek zorunda olduğu sınırları teşkil etmektedir? Bu anlamda sizce modern bir hukuk devletinde demokratik bir ceza ve ceza muhakemesi hukukunun temel unsurları ne olmalıdır?