Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Terörle Mücadele Kanunu ve İnsan Hakları

Münip ERMİŞ

GİRİŞ

Hrant Dink hakkında Yargıtay Ceza Genel Kurulunun verdiği karar, kamuoyuna daha çok ifade özgürlüğü açısından yansıdı. Halbuki bu kararda Yargıtay’ın eleştiri hakkının sınırlarını tarif ederken, kullandığı belki bunun kadar önemli olan bir cümle, çoğu kimsenin dikkatinden kaçtı.1 Genel Kurul burada “Bir eylemin hukuk düzeni tarafından cezalandırılması ancak onu hukuka uygun kılan bir nedenin bulunmamasına bağlıdır.”diyordu. Daha anlaşılır bir ifadeyle söyleyecek olursak “Ceza hukukunun hışmından kurtulmak istiyorsan, her hareketinde hukuka uygun kılan bir neden olmalıdır.” Deniyordu.

Hukuka uygun eylem, hukuka uygun kılan bir nedenin bulunduğu eylemdir” deniyorsa, suçların ve cezaların yasallığı ilkesine, (Modern Ceza Hukukunun bu kavrama yüklediği anlam dışında) YCGK yeni bir tanım getirmiştir diyebiliriz. Türkiye’de pozitif hukukun en önemli kaynaklarından birinin Yargı kararları olması nedeniyle bu “cümle” önemsenmelidir. Hele bu Yargıtay Ceza Genel Kurulu gibi en üst derecedeki bir yargı organının kararı ise kastedilen yorum daha da önemsenmelidir. Çünkü, Ceza Genel Kurulu, ceza yargılamasında “son sözü “ söyler ve söyledikleri herkesi bağlar.

Bu ifadeden iki yorum çıkarılabilir. Birincisi, toplumsal yaşam içerisindeki her ilişkide ve her harekette “hukuka uygun kılan bir neden” arayacaksak, kastımız sadece “masum bir hukuka saygı” ile sınırlıdır.. İkincisi buradaki tespitimiz, nasıl bir toplumsal düzen arzuladığımızı ifade etmektedir.