Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Türk Ceza Kanunu’nda Basit Dolandırıcılık Suçu

Hakan Yavuz

GİRİŞ

Türk Ceza Kanunu’nun malvarlığına karşı suçlar kısmında 157-159. maddeler çerçevesinde düzenlenmiş olan dolandırıcılık suçu malvarlığı değerlerine karşı işlenen tipik bir hile suçudur. Bu çalışmada dolandırıcılığın ceza hukuku anlamında tarihi gelişimi, unsurları ve içeriğinde bulunan kavramların değerlendirilmesi yapılacaktır. Suçun nitelikli hali, ayrı bir çalışma konusu olduğundan burada incelenmeyecektir.

Dolandırıcılık, insan trafiğinin yoğunluğuna bağlı olarak günümüz toplumlarında çok sık işlenen suç tiplerinden birisidir. Çağımızın gelişen teknik imkanları ve gittikçe karmaşıklaşan insan ilişkileri, bu suçun ceza hukukundaki önemini her geçen gün artırmaktadır. Kanunda öngörülen ifadesiyle “hile” kullanmak suretiyle işlenebilen dolandırıcılık suçunun, aldatmaya dayalı olarak malvarlığına karşı işlenen bir suç olması bu suç tipinin malvarlığına karşı işlenen diğer suçlardan ayrılmasına sebep olmaktadır. Yaşadığımız zaman diliminde söz konusu aldatmanın sınırının neler olabileceği ve hangi tür aldatmanın bu suçun konusu olabileceği, hukukumuzun çözmekte zorlandığı problemler arasındadır. Çalışmada bu zorluk dikkate alınarak doktrindeki görüşler ve yüksek mahkemenin bu husustaki karar ve içtihatları incelenerek, olan ve olması gereken arasında bir değerlendirme yapılmaya çalışılacaktır. Söz konusu değerlendirmeler yapılırken, eski TCK’daki düzenlemeye de yer yer değinilecek ve karşılaştırmalar yapılacaktır.

Çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, suçun tarihi gelişimi ve korunan hukuki değer üzerinde durulduktan sonra, suçun Türk Ceza Kanunu sistematiği içerisinde düzenlendiği yer incelenecektir. İkinci bölümde ise suçun unsurları üzerinde durulacak, bu çerçevede dolandırıcılık suçunun bir yaptırım aracı olarak amacı, uygulama alanı, faili ve mağduru ile hareket, netice ve nedensellik bağından oluşan maddi unsuru ve manevi unsuru incelenecektir. Üçüncü bölümde, dolandırıcılık suçuna ilişkin tamamlanma anı, teşebbüs hali, faal nedamet hali, içtima kuralları özel beliriş şekilleri başlığı altında incelenecektir. Son bölümde suça ilişkin yaptırım ve usul hükümleri incelenecektir, sonuç kısmında ise çalışma sonunda varılan genel yargılar ve temenniler sunulacaktır.