Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Suça Maruz Kalma Korkusunun Bireysel ve Sosyal Yaşama Etkileri

The Effects of Fear of Crime to Individual and Social Life

Tülin Günşen İÇLİ

Suç korkusuyla ilgili yayınlar, korkunun devamlılığının ve yoğunluğunun yaş, cinsiyet ve sosyo-kültürel geçmişe göre farklılaştığını göstermektedir.

Yaş ile suç korkusu arasındaki ilişki önemlidir. Şöyle ki, yaşlıların suç mağduru olma olasılıkları yüksektir. Bununla ilişkili olarak ifade ettikleri suç korkusu da genç kişilerden fazladır. Kadınların ve çocukların, resmi istatistiklerde suç mağduru olma olasılıkları erkeklerden yüksek; suç faili olma olasılıkları ise düşüktür.

Suç, Suç Korkusu, Suç Mağduru, Suç Oranı.

This paper is focused on fear of crime and its effects upon the individual and social life. The literature on fear of crime reveals that the pervasiveness and intensity of fear differs among people from different age, sex and socio-cultural backgrounds.

This paper will examine the effects of demographic variables such as age, sex, and previous experiences with crime. Also the relationship between the fear of crime and neighborhood conditions, crime rates, and the distance of the house to the police stations, will be tested.The relationship between age and fear of crime is important. The elderly people’s probability of being victim of crime is high, and also the fear of crime is higher among them than younger people. Likewise, official reports indicate that the likelihood of being victim is higher among females and children than males. The results of this study will make it possible to prepare proposals for the Turkish Security Forces, experts working on criminal justice and citizens to take preventive measures for crime in order to reduce the fear of crime.

Crime, Fear of Crime, Victim of Crime, Crime Rates.

GİRİŞ

Hızla değişen ve gelişen sosyal yapılarda eskiden beri var olan bazı sosyal problemlerin nitelikleri ve nicelikleri de değişmektedir. Suç korkusu, günümüz toplumlarında varlığını hissettiren, karmaşıklaşan, genişleyen sosyal yapılarda giderek artan boyutlarda sosyal yaşamı bozan bir problem olarak görülmektedir.

Suçla mücadelede suç korkusu tartışılmaz bir öneme sahiptir. Tüm sosyal yapılarda farklı niceliklerde ve niteliklerde görülen suç olgusu bazı insanları diğerlerinden daha fazla etkiler. Bir başka ifadeyle, bazı insanlar suça maruz kalmaktan daha fazla korkarlar. Bu korku onları huzursuz eder, endişelendirir, sosyal yaşama katılımlarını kısıtlar, hatta tümüyle engeller ve çevre ile ilişkilerini en az düzeye indirgemelerine yol açarak onları sosyal faaliyetlerden uzaklaştırır.

Suçtan bazı insanların diğerlerinden daha fazla korkmalarına neden olan faktörlerin belirlenmesi için bilim adamları birçok araştırmalar yapmışlardır. Bu bağlamda araştırmacılar, hem yapısal hem de bireysel özelliklere odaklanmışlardır. Yapısal faktörler yaşanan yerin sosyal ve psikolojik özellikleriyle ilgilidir.