Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Ord. Prof. Tahir Taner (1883- 1956)

Galip Doğan

“Ceza Hukuku” denilince ülkemizde ilk akla gelen isim Tahir Taner olsa gerektir: Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’in, Tahir Taner’e Armağan’ın1 önsözüne göre, Galatasaray Lisesinden sonra 1905’te Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Avukatlık yaparken aynı zamanda Fransızca öğretmenliği yapmıştır. II. Meşrutiyet’ten sonra açılan sınavı birincilikle kazanarak Fransa’ya gönderilmiş; orada hukuk eğitimi ve stajı yapmıştır. 1913 yılında yurda döndükten sonra Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda çalışmış ve Ceza İşleri Müdürlüğü yapmıştır. Birinci Dünya Savaşı çıkınca ilga edilen kapitülasyonlarla ilgili ilk resmî yazıyı o hazırlamıştır.

1918’de Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku kürsüsüne atanmış, Mülkiye’de de dersler vermiştir. Ceza İşleri Müdürlüğü’nden İstanbul İstinaf Savcılığına atanmış; Kurtuluş Savaşı’nın en karanlık günlerinde, 1921 Nisanında Ankara Hükümeti’nin daveti üzerine Ankara’ya gitmiş ve Adalet Bakanlığı müsteşarlığı görevini üstlenmiştir. Bu görevi sırasında Lozan Konferansı’nda adlî müşavir olarak bulunmuştur.

Müsteşarlıktan istifa ederek Üniversitedeki profesörlük görevine dönen ve CMK Komisyonunada başkanlık eden Tahir Taner, 1927’de Hukuk Fakültesi ‘reis’liğine seçilmiş ve 1933 Üniversite reformunda Dekanlığa atanmıştır. Yedi yıl bu görevde kaldıktan sonra bilimsel çalışmalarına daha fazla vakit ayırabilmek için bu görevden istifa eden Taner, 1944’te kurulan Kriminoloji Enstitüsü Müdürlüğünü emekliliğine kadar yürütmüştür.