Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Çocuğun Vasiyetname Yoluyla Tanınması
 (Yargıtay Kararı İncelemesi)

Testamentary Recognition of Paternity (Review of a Supreme Court Decision)

Umut YENİOCAK

Ölüme bağlı tasarruflar, hükümlerini ölüm tarihinde doğururlar. Bu sebeple, çocuğun vasiyetname yoluyla tanınması hâlinde uygulanacak hukuk, ölüm tarihinde yürürlükte olan hukuktur. Ancak, dava tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olan 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun soybağına ilişkin hükümleri kamu düzenine ilişkindir. Bu sebeple, inceleme konusu uyuşmazlığa derhal uygulanmalıdırlar. Vasiyetnamenin yorumlanmasında irade prensibi ve tanımaya ilişkin yorumda çocuğun yararı öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

Soybağı, Tanıma, Vasiyetname, Ölüme Bağlı Tasarruf, Yürürlük Hukuku, İrade Prensibi, Çocuk Hukuku, Favor Testamenti İlkesi, Mirasçı Atanması, Yargıtay Kararı.

Testamentary dispositions take effect on the date of death. Therefore, the law applicable to the testamentary recognition of paternity of a child is the law effective on the date of death. However, the provisions of relating paternity of the Turkish Civil Code no.4721 which came into effect before the trial date are related to public order. Therefore, they should be immediately applied to the dispute that constitutes the subject of this review. The principle of will for the interpretation of testament and the interests of the child for the interpretation of recognition of paternity of the child should be considered primarily.

Paternity, Recognition of Paternity, Testament, Testamentary Dispositions, Law in Effect, Principle of Will, Child Law, Principle of Favor Testament, Appointment of Heir, Supreme Court Decision.

I. OLAYIN ÖZETİ

Mirasbırakan F.E., 24.05.1999 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde vefat etmiştir. Vefat ettiği sırada, Türkiye’de hukuken devam eden bir evliliği ve bu evlilikten olma çocukları vardır. Ayrıca, Türkiye’deki evliliği devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nde yaptığı ikinci evlilikten olma J.E. adlı kızı hayattadır.

F.E., 11.09.1975 tarihinde düzenlediği vasiyetnamede şu ifadelere yer vermiştir:

... Amerikan kanunlarına göre ... U.B. ile evlendim bu evliliğimden ... 1970 doğumlu J.E. isminde ... çocuğum dünyaya gelmiştir...