Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avukat Mazeretleri

Mehmet Akif Tutumlu

I- Giriş

Yargılama diyalektiğinin vazgeçilmez öznelerinden olan avukatın, aldığı davalara ilişkin duruşmalara zamanında yetişmesinde güçlükler olduğu bilinmektedir. Her ne kadar ilgili meslek normu “avukat zamanının ... erişemediği bir işi kabul etmez” hükmünü öngörmekte ise de1, günün ekonomik koşullarında bu normatif sınırı belirlemek o kadar kolay değil.

Bu yazıda geçen mazeret kavramında amaç; avukatın engelleyici, makûl bir nedenle (meslek, sağlık, vs.) belli bir saatteki veyahut gündeki duruşmaya katılamayacağının bildirilmesidir.

Yazımızda avukat mazeretlerini hâkim açısından, uygulama esasları ve maddî olgular bağlamında irdelemeye çalışacağız.