Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Barter Şirketlerinde Borç Yapılandırma ile Alacağın Tahsiline Aracılığın
 Hukuki Niteliği

The Legal Attribute of Collecting Receivables Brokerage and Debt Restructuring in Barter Companies

İrem EROĞLU

Bu makalemizde, genel hatlarıyla barter sisteminin işleyişine ve faydalarına değinilmiş, barter sistemi içerisinde borç yapılandırmanın nasıl işlediği anlatılarak nihayetinde sözü edilen yapılandırma işleminin, borcun naklinden farkları belirtilmiştir.

Barter, Takas, Mal ve Hizmetler, Alım Satım İşlemleri, Borç Yapılandırma, Borcun Nakli.

In our study, the functioning and benefits of the barter system is dealt in general, After explaining how the debt restructuring is working in the barter system, the differences of the from the aforesaid restructuring transaction is mentioned.

Barter, Exchange, Goods and Services, Buying and Selling Transaction, Debt Restructuring, Assumption of Debt.

BARTER TANIMI

Kelime olarak takas anlamına gelen barter, ticari hayatta takastan daha fazlasını ifade eden; alınan malın veya hizmetin karşılığının kısmen dahi olsa yine mal veya hizmet ile ödendiği bir sistemi ifade etmek için kullanılır. Barter sisteminin tarihsel kökeni aslında insanlık kadar eskidir. Çünkü bilindiği üzere takas, paranın icadından çok önce insanların günlük hayatta ticari faaliyetlerini gerçekleştirmeye yarayan bir sistemdi.

Barter sisteminden farklı olarak, takasta mallar veya hizmetler aynı değerde olmakta ve değişim iki taraf arasında aynı anda yapılmaktadır. Barter sistemi ise çok taraflı olabilmekte ve mal veya hizmet değişimleri farklı zamanlarda yapılabilmektedir. Taraflar, alım satım işlemlerini bire bir değil, barter sistemi içinde gerçekleştirmektedirler.1 Bunun yanı sıra barter sistemi, özellikle ekonomik krizlerin yaşandığı zamanlarda paranın yerine tercih edilen bir sistemdir. Değerinin çok düşmesiyle veya çok artmasıyla para ticari hayatı yönlendirmede etkisiz kaldığında, bu değişim sisteminin kullanılması avantajlı hale gelmektedir. Nitekim Büyük Buhran olarak adlandırılan 1929 Ekonomik Krizinde, krizi aşmanın yolu olarak mal takası gündeme gelmiş ve bugünkü barter organizasyonunun temeli bu yıllarda atılmıştır.2

GENEL HATLARIYLA BARTER İŞLEMLERİ

Çoklu takas sistemi olarak da düşünülebilecek barter sisteminde, alıcılar bir sisteme üye olduktan sonra mallarını veya hizmetlerini sunarak kredibilitelerini3 oluştururlar. Üyelerin arz ettiği bu mallar ve hizmetler barter şirketinin barter havuzunu oluşturmaktadır. Elbette ki üyenin, tüm mallarını veya hizmetlerini havuza sunması gerekmez. Bunlardan istediği kadarını havuza sunmakta serbesttir. Ancak üyenin havuzdan mal veya hizmet alım hakkı, havuza arz edip sattığı mal veya hizmet miktarı kadar olacaktır. Bu yönteme alternatif olarak havuza mal veya hizmet sunmak istemeyen üyeler, teminat göstererek de havuzdan alım işlemi gerçekleştirebilmektedirler.