Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Uzlaştırma

Serdar SARISÖZEN

Avukatlık Kanunu m. 35/A’daki ilam mahiyetinde olan belge, tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşmasıyla oluşacağı için, bu belge aynı zamanda bir sözleşme mahiyetinde olacaktır. Acaba ilam gücü taşıması klasik sözleşmelerin geçerliliği için aranan şartların uzlaştırma tutanağı için de aranmasını sağlayabilecek midir?

ADR, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yolları, Uzlaştırma, Müzakere

§ 1- Uyuşmazlıkların Genel Olarak Alternatif Çözümü ve Uzlaştırma

Uyuşmazlıkların alternatif çözüm yolları nı yaygın olarak kullanan ülkelerde uyuşmazlıkların birçoğu anlaşma yoluyla, daha mahkemeye gelmeden çözümlenebilmektedir1.

Günümüzde uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde olduğu gibi, ulusal uyuşmazlıkların çözümünde de ADR (Alternative Dispute Resolution ) yolları taraflara hizmet etmektedir2.

Uyuşmazlıkların alternatif çözüm yollarının işlevi, tarafları müzakere masasına oturtmak, çözüm yolları getirilerek tarafların anlaşmaya varmasını sağlamaktır3.