Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Bakanlıklar Arası Uyuşmazlıklarda Başvurulacak Yola İlişkin Danıştay Kararlarının Değerlendirilmesi

Nihat Yavuz

Aynı tüzel kişiliğin (yani devletin) tamamlayıcı birer organı olan bakanlıklar ayrı birer taraf sıfatıyla aralarındaki uyuşmazlıkları yargı yerleri önüne getirerek dava konusu yapamayacaklarına ilişkin değerlendirmeler yapılmalıdır.

İdare, Zorunlu Tahkim, Hiyerarşi, Taraf Ehliyeti.

A- Olay

İl Defterdarlığı; Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile birlikte o İl’in Valiliği aleyhine İdare Mahkemesinde açtığı dava ile kıyı kenar çizgisinin yeniden belirlenerek onaylanmasına ilişkin işlemin iptalini talep etmiş, Mahkemece dava kabul edilmiştir.

B- Hukuksal Takdir

Kamu tüzel kişilerinin başında Devlet bulunur. Bakanlıkların ise Devlet tüzel kişiliğinden ayrı ve bağımsız bir tüzel kişilikleri yoktur. Çünkü, bakanlıklar Devlet kamu tüzel kişiliğinin organıdırlar.

Bakanlıklar, Devlet tüzel kişiliği nin (temsilcisi değil ve fakat) birer organı oldukları için, davada taraf ehliyetine sahiptirler.