Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Islah Yolu ile Düzeltilemeyecek İşlemler

Sevinç Olgun

Islah, her ne kadar davanın taraflarına yapmış oldukları usul işlemlerindeki eksik veya yanlışlıkları düzeltme imkânı verse de ıslah yolunun kapalı olduğu hallerde vardır. Bu makalemizde ıslah yolunun kapalı olduğu yani ıslah ile düzeltilemeyecek olan işlemleri, örnek Yargıtay İçtihatları ile birlikte açıklayacağız.

Islah, HUMK, müddeabih, maddî hukuk işlemleri, ikinci tanık listesi, hasım, ilk itiraz, HUMK md. 83

Islahın Kısaca Konusu, Amacı, Niteliği, Çeşitleri ve Etkileri

Tanım: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 83. maddesindeki tanıma göre ıslah, taraflardan birinin yapmış oldukları usul işlemlerini tamamen değiştirmesine veya düzeltmesine denir.

a.HUMK’ta iddia ve savunmanın teksifi ilkesi geçerli olduğundan ve iddia ve savunma karşı tarafın muvafakati olmadan değiştirilemeyeceğinden, karşı tarafın muvafakati olmayan hallerde, iddia veya savunmasını değiştirmek isteyen taraf ıslah yoluna başvurabilir.

b.Islah yoluna hem davacı hem davalı taraf başvurabilir.