Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Çalınan veya Kaybolan Ticari Faturalar ile İlgili Sorunlar

Mustafa Alpaslan

Çalınan veya kaybolan ticari faturalara ilişkin uygulama, yargı görüşü belirtilerek açıklanmıştır.

Kaybolan Fatura, Zamanaşımı, Vergi Yargısı, Genel İlân

I- Giriş

Vergi mükellefleri nin, gerek cari yıl gerek geçmiş hesap dönemleri ile ilgili olarak sahip oldukları ticari faturaları ve kullandıkları irsaliye gibi kıymetli belgeleri zaman zaman kaybettikleri görülmektedir.

Ülkemizde arşivleme problemleri nedeniyle belgelerin saklanması ve istenildiği zaman ilgili makamlara sunulması oldukça güç olabilmekte ve zaman alabilmektedir.

Özellikle fatura ve irsaliye sirkülasyonlarının yoğun olduğu işletmelerde bu belgelerin zamanaşımı müddeti olan 5 yıl içerisinde saklanması zorunluluğu; fiziki mekan problemleri de nazara alındığı takdirde giderek ağırlaşmaktadır.