Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Posta Yoluyla
 Bireysel Başvuru Yapılabilir Mi?

Akif YILDIRIM

I. GENEL AÇIKLAMALAR

Bireysel başvuru usulünü düzenleyen 30.3.2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 47’nci maddesinin (1) numaralı fıkrası ve Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün (İçtüzük) 63’üncü maddesi uyarınca; bireysel başvurular, doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir.

6216 sayılı Kanunun “Bireysel başvuru hakkı” kenar başlıklı 47’nci maddesinin (1) ve (6) numaralı fıkraları şöyledir:

“(1) Bireysel başvurular, bu Kanunda ve İçtüzükte belirtilen şartlara uygun olarak doğrudan ya da mahkemeler veya yurt dışı temsilcilikler vasıtasıyla yapılabilir. Başvurunun diğer yollarla kabulüne ilişkin usul ve esaslar İçtüzükle düzenlenir.”