Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hukuk Fakültesi Öğrencileri için Bibliyografya

Aslıhan Deniz BİLGEHAN, Göksu IŞIK

Aşağıdaki bibliyografya akademik yayın yapmak isteyen hukuk fakültesi öğrencileri için hazırlanmıştır. Hukuk alanında araştırma yöntemleri, düşünme biçimleri ve yazım tekniği konularındaki eserler, kaliteli akademik yayınların ortaya çıkabilmesi için elzemdir. Bu alanda pek çok değerli yayın bulunmaktadır. Aşağıdaki liste sınırlayıcı olmayıp genişletilebilir. Öğrencilere ilk adımlarını atarken kullanmaları için tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır.

Ali Nazım Sözer, “Bilim ve Hukuk”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C. 20, S. 1, ss. 1081-1118, Haziran 2014.

Ayhan Yalçınkaya, Mazerete Mahal Yok!, Sosyal Bilimler Öğrencileri İçin Eğlenceli(k) Bir Ödev, Lisansüstü Öğretim ve Asistan Kılavuzu, 4. Baskı, Siyasal, Ankara, 2017.

Benjamin N. Cardozo, Yargı Sürecinin Doğası, (Çev.: Sedat Erçin, Muzaffer Dülger), Tekin, İstanbul, 2018.

Cemal Bâli Akal, Hukuk Nedir?, 2. Basım, Zoe Kitap, İstanbul, 2019.

Diana Hacker, Nancy Sommers, Rules for Writers, Bedford/St. Martin’s, 2020.

Donald Black, Hukukun Hareket Tarzı, (Çev.: Hasan Basri Çifci), Pinhan Yayıncılık, 2020.

Ernst E. Hirsch, Pratik Hukukta Metot, (Yayına Hazırlayan: Selçuk Veziroğlu), Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü Yayınları, 2021.

Ertuğrul Uzun, Hukuk Metodolojisinin Sorunları, 2. Basım, Nora, İstanbul, 2016.

Eugene Volokh, Akademik Metinler Nasıl Yazılır? Hukukçular İçin Rehber, (Çev.: Ertuğrul Uzun), Tekin, İstanbul, 2019.

Eveline T. Feteris, Hukuki Argümantasyonun Temelleri, (Çev.: Ertuğrul Uzun), Pinhan Yayıncılık, 2019.

Furkan Güven Taştan , “Hukukta Zihin Haritalama”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, S. 30, ss. 353-376, Nis. 2017

Gülriz Uygur (Editör), Zeynep İspir (Editör), Hukukta Anlatı - Hukukun Anlatısı, Seçkin Yayıncılık, 2021.

İ. Hakkı Demirel, Burçin Erol & Cem Saraç, Akademik Yazım İhlalleri, Tübitak Ulakbim, Ankara, 2011.

İnayet Aydın, Akademik Etik, Pegem Akademi, Ankara, 2021.

İpek Şencan, Güleda Doğan, Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi, APA 6 Kuralları, 2. Baskı, Türk Kütüphaneciler Derneği, Ankara, 2017.

George Orwell, Neden Yazıyorum, (Çev. Levent Konca), Sel Yayıncılık, 2021.

Kasım Akbaş, Melike Belkıs Aydın, Sevtap Metin & Ertuğrul Uzun, Çağdaş Hukuk Düşüncesine Giriş, İthaki Yayınları, İstanbul, 2015.

Kemal Gözler, İngilizce Karşılıklarıyla Hukukun Temel Kavramları, Ekin Basım Yayın, 2021.

Kemal Gözler, Anayasa Hukukunun Metodolojisi, 2. Baskı, Ekin, Bursa, 1999.

Kemal Gözler, Örnekleriyle Usûlsüz Alıntı Sorunu, Kemal Gözler, Bursa, 2013.

Richard C. Wydick, Amy E. Sloan, Plain English for Lawyers Sixth Edition, Carolina Academic Press, 2019.

Rona Serozan, “Hukukta Yöntem”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, C. 8, S. Özel, ss. 2423-2440, Haziran 2013.

Rona Serozan, Hukukta Yöntem - Mantık, Vedat Kitapçılık, 2017.

Turgut Kalpsüz, Turgut Akıntürk & Erden Kuntalp, Türk Hususi Hukukunda Atıf Usulleri ve Kısaltmalar, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 1964.

Türkkaya Ataöv, Bilimsel Araştırma El Kitabı, Balkanoğlu Matbaacılık, Ankara, 1969.

Umberto Eco, Tez Nasıl Yazılır?, Can Yayınları, 2019.

Yaşar Karayalçın, Aynur Yongalık, Hukukda Öğretim-Kaynaklar-Metod. Problem Çözme, 8. Baskı, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, Ankara, 2020.

Yusuf Karakoç, Hukuk Araştırmalarında Metod, Yetkin Yayınları, 2021.

Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb & Joseph M. Williams, Araştırma Sanatı, (Çev. Necati Kayaalp), Nobel Akademik Yayıncılık, 2018.

William Zinsser, İyi Yazmak Üzerine, (Çev. Barış Tanyeri), Altıkırkbeş Yayınları, 2018.

(*) Bu bibliyografya, Yayın Kurulu üyeleri Arş. Gör. A. Deniz Bilgehan ve Arş. Gör. Göksu Işık tarafından oluşturulmuştur.