Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sunum

Ali Necip ORTAN

Hukuk fakültelerinin değerli öğrencileri.

Elinizdeki özel sayı Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin gelenekselleşmeye başlamış olan, 8 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen “Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu (Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Hukuki Sorunlar)” etkinliğinde sunulmuş olan bildirileri içermektedir.

Böyle bir etkinliği düzenlemekteki amacımız öğrencilerimizin ilerideki hukuk yaşamlarında benzeri etkinliklerde katkıda bulunma konusunda özgüvenlerini geliştirmek, meslek yaşantılarında karşılaşacakları sorunları çözerken kolay ve kestirme çözümler yerine, nitelikli araştırmalar yaparak doğru sonuçlara ulaşma hedefine varmalarını sağlamaktır.

Öğretim süreci devam etmekte olmasına karşın zaman ayıran, emek veren, çevrimiçi ortamda da olsa hukukçu kimliğine yakışır üslup ve ciddiyetle bildiri sunmuş arkadaşlarınıza ve danışman hocalarına teşekkür ediyor ve kutluyorum.

Bu etkinlik ve yayımın bu gün için sayısı doksana yaklaşmış hukuk fakültelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerde gelecekte düzenleyeceğimiz sempozyumlara katılma isteğini uyandırmış olacağına inanmaktayım.

Bu etkinliğin düzenlenmesinde önemli katkıları olan fakültemizin öğretim üyeleri, Prof. Dr. Tekin Memiş’e, Dr. Öğr. Ü. Dadaşhan Celaleddin Kavas’a, Dr. Öğr. Ü. Fatih Yurtbaşı’na ve bildirilerin yayımlanması fikrime destek olan, editör olarak katkıda bulunan Doç. Dr. M. Özgür Falcıoğlu’na, Yayın Kurulu üyeleri Arş. Gör. Göksu Işık’a ve Arş. Gör. Aslıhan Deniz Bilgehan’a, etkinlik organizasyonunun önemli sorumluluğunu üstlenen öğrenci kulübü başkanı Beyza Doğan’a ve başkan yardımcısı Ali Erdem Büğrü’ye teşekkür ederim.

Ayrıca Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültemizi de yayımlayarak hukuk yaşamına kazandıran Seçkin Yayınevi’ne bu özel sayıya verdikleri katkılardan dolayı teşekkürlerimizi ifade etmek isterim.

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Ali Necip ORTAN