Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

Shared Separation of Assets Regulation

Kumru KILIÇOĞLU YILMAZ

Türk Medenî Kanunumuz, eşler arasındaki yasal mal rejimini düzenlemiş; ancak bu rejime tabi olunmasını zorunluluk haline getirmeyip, eşlerin dilerlerse, başkaca bir mal rejimi de seçebilmesi amacıyla, seçimlik mal rejimlerine de yer vermiştir.

Paylaşmalı mal ayrılığı rejimi de, kaynak kanunumuz olan İsviçre Medeni Kanunundan farklı olarak, bizim hukuk sistemimizde kabul edilen seçimlik bir rejim türü olarak karşımıza çıkmaktadır.TMK m.244’te tanımlaması yapılan bu rejimin, edinilmiş mallara katılma rejimiyle benzer yanlarının varlığına rağmen; özellikle tasfiye aşamasında farklılıklar karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda, öncelikle paylaşmalı mal ayrılığının tanımı yapılmış olup; bir sonraki bölümde, diğer mal rejimi türleriyle aralarındaki farklar kısaca belirtilmiş; son olarak da TMK m. 244-255 düzenlemeleri ele alınarak tartışılmıştır.

Mal Rejimleri, Mal Ayrılığı, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Evlenme, Boşanma.

Our Turkish Civil Law regulates the legal marital property regulation between the spouses, however it does not obligate the spouses to be governed by this regulation, and it acknowledges optional marital property regulations so that the spouses may choose another marital property regulation if they wish so.

Shared separation of assets regulation is an optional marital property regulation acknowledged in our legal system different from our source law, Swiss Civil Law.That regulation defined in the Article 244 of the Turkish Civil Law has differences especially in the phase of dissolution in spite of the fact that it has some aspects similar to the regime of participation in acquired property.In our study, first shared separation of assets is defined, and in the next chapter, differences from other types of marital property regulations are articulated in short, and finally, the regulations in the articles 244 and 245 of the Turkish Civil Law are addressed and discussed.

Marital Property Regulation, Shared Separation of Assets, Regime of Participation in Acquired Property, Marriage, Divorce.

I. KAVRAM

Paylaşmalı mal ayrılığı, kaynak kanunumuz olan İsviçre Medeni Kanununda yasal mal rejimi dışında, diğer seçimlik mal rejimi türleri arasında olmayan, ancak bu seçimlik mal rejimlerine ek olarak, bizim Medenî Kanunumuzda yer alan seçimlik bir mal rejimi türüdür.

Eski TMK zamanında, eşler arasındaki mal rejimi “mal ayrılığı” rejimiyken; 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren TMK’mız ile, eşler arasındaki yasal mal rejimi, “edinilmiş mallara katılma rejimi“ olarak düzenlenmiştir.

Taslak çalışmaları sırasında, paylaşmalı mal ayrılığı rejiminin yasal mal rejimi olarak kabul edilmesi yönünde görüşler olmuş, nihayetinde, çözüm olarak, İMK’da seçimlik rejim olarak kabul edilen mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejiminin yanında, bize özgü yeni bir mal rejimi olarak “paylaşmalı mal ayrılığı rejimi” de, seçimlik mal rejimi olarak Yasaya girmiştir.1