Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Abd Federal Yüksek Mahkemesi’nin Polis Memurlarının Aşırı Güç Kullanmalarına İlişkin Kararı: Plumhoff Et Al. V. Rickard (572 U.s.-2014)

Nurullah KARAKAŞ

Bu kararda dava ve tartışma konusu olan husus, polis memurlarının, yüksek hızda gerçekleşen tehlikeli bir araç takibini sonlandırmak için kaçan araç sürücüsüne ateş edip onun ölümüne yol açmaları şeklinde gerçekleşen eylemlerinde aşırı güç kullanıp kullanmadıkları ve bunun Anayasa’nın ek 4’üncü maddesi anlamında bir ihlal oluşturup oluşturmayacağı hususu ile polislerin, bu eylemlerini gerçekleştirirken görevlerinin gereğini ifa etmiş olmaları sebebiyle cezai anlamda herhangi bir dokunulmazlıklarının bulunup bulunmadığı hususudur. ABD Federal Yüksek Mahkemesince, yüksek hızda gerçekleşen ve başkalarının hayatı için tehlike oluşturabilecek olan araç takibini sonlandırmak için, polis memurlarının kaçan araç sürücüsüne, onun ölümüne yol açacak şekilde ateş etmelerinde, Anayasal veya yürürlükte bulunan kanunlar açısından herhangi bir aykırılığın olmadığına ve polis memurlarının görevlerini ifa etmelerinden dolayı dokunulmazlıklarının bulunduğuna karar verilmiştir.

ABD Federal Yüksek Mahkemesinin Plumhoff Et Al. V. Rickard (572 U.S.-2014) Kararı, Tehlikeli Araç Takibi, Anayasanın Ek 4’üncü Maddesi, Polis Tarafından Aşırı Güç Kullanılması, Görevin İfası Sebebiyle Dokunulmazlık.

I. GİRİŞ

Bu kararda dava ve tartışma konusu olan husus, polis memurlarının yüksek hızda gerçekleşen bir araç takibini sonlandırmak için kaçan araç sürücüsüne ateş edip onun ölümüne yol açmaları şeklinde gerçekleşen eylemlerinde aşırı bir güç kullanılıp kullanılmadıkları ve bunun Anayasanın ek 4’üncü maddesi anlamında bir ihlal oluşturup oluşturmayacağıdır. Karşılaştırmalı hukuk açısından faydalı olacağı kanaatiyle çeviri yapılmıştır.

II. KARARIN KISA ÖZETİ

Bu davada, ABD Federal Yüksek Mahkemesi tarafından, yüksek hızda gerçekleşen ve başkalarının hayatı için tehlike oluşturabilecek olan araç takibini sonlandırmak için polis memurlarının kaçan araç sürücüsüne onun ölümüne yol açacak şekilde ateş etmelerinde; anayasal veya yürürlükteki kanunlara ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmaması ve polis memurlarının görevlerini ifa etmelerinden dolayı dokunulmazlık kapsamında olmaları sebebiyle dava edilemeyeceklerine karar verilmiştir.

III. OLAYIN ÖZETİ

18 Temmuz 2004 günü gece yarısına yakın bir zamanda Honda Accord marka beyaz bir araç ön farlarından sadece birisi çalışır vaziyette olduğu için Arkansas eyaletine bağlı West Memphis bölgesi emniyet teşkilatında görevli polis amiri Joseph Forthman tarafından durdurulmuştur. Honda Accord marka araçta sürücü olarak Donald Rickard ve yolcu olarak da Kelly Allen bulunmaktadır. Polis memuru Forthman aracın ön camında kabaca bir baş veya bir basketbol topu büyüklüğünde bir çukur olduğunu fark etmiştir. Araç sürücü Rickard’a alkollü olup olmadığını sormuş ve araç sürücü de alkollü olmadığı şeklinde cevap vermiştir. Polis memuru Forthman araç sürücüsünün ehliyetini istemiş ve araç sürücü ehliyetini vermemiş ve telaşlı tavırlar sergilemiştir. Bunun üzerine polis memuru Forthman, araç sürücüsü Rickard’ın araçtan inmesini istemiştir. Araç sürücüsü Rickard araçtan inmek yerine hızla oradan kaçmıştır.