Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Kamu İhale Kurulu ve Danıştay Kararları Çerçevesinde İhale İşlemlerine Yönelik İdari Başvuru Ehliyeti

Administrative Appeal Capacity on Procurement Proceedings
 Within the Framework of Decisions of the Public Procurement
 Board and of the Council of State

Ömer Tuğrul ZOR

Makalede, ihale işlemlerine yönelik idari başvurularda aranan başvuru ehliyeti Kamu İhale Kurulu ve Danıştay kararları çerçevesinde incelenmiştir.

İhale, Şikâyet, Başvuru, Başvuru Ehliyeti, Kamu İhale Kurulu, Danıştay.

In this article, appeal capacity required for appeal applications on procurement proceedings is discussed within the scope of decisions of the Public Procurement Board and the Council of State.

Procurement, Complaint, Appeal, Appeal Capacity, Public Procurement Board, Council of State.

1. GİRİŞ

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, kendisine tabi ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri hüküm altına almaktadır. Bu hükümlere uygun olarak ihalelerin yapılıp yapılmadığının yargı denetimine tabi olduğu her türlü tartışmadan uzak olmakla birlikte, anılan Kanunda “şikâyet” ve “itirazen şikâyet” yollarından oluşan 2 aşamalı idari başvuru sistemi öngörülmüştür.

4734 sayılı Kanunda yer alan “şikâyet”, teknik anlamıyla, ihale sürecinde gerçekleşen ve hukuka aykırı olduğu düşünülen ihale işleminin düzeltilmesi veya iptali talebiyle idareye yapılan başvuru iken; “itirazen şikâyet”, idarece şikâyet başvurusu üzerine alınan kararın tamamen veya kısmen uygun bulunmaması halinde veya bazı durumlarda şikâyet başvurusu olmaksızın doğrudan idarece alınan kararlara karşı, bu kararların düzeltilmesi veya iptali talebiyle Kamu İhale Kurumuna yapılan başvuruları ifade etmekte olup; bu idari başvuru yolları, hukuka aykırı olduğu iddia edilen işleme yönelik dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu başvuru yollarıdır.

4734 sayılı Kanunda öngörülen idari başvuru yoluna başvurulabilmesi için aralarında başvuru ehliyetinin de yer aldığı birtakım şartların mevcudiyeti aranmaktadır. Makalede, ihalelerde idari başvuru ehliyetine ilişkin Kamu İhale Kurulunun (Kurul) ve Danıştay’ın yaklaşımı inceleme konusu yapılacaktır.