Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Özel Hastanede Yanlış Teşhisten ve Tedaviden Kaynaklanan Tazminat Davasında Görevli Mahkeme Sorunu

I. YARGITAY 13. HUKUK DAİRESİNİN 28.09.2012 TARİHLİ VE E: 2012/21184, K: 2012/20509 SAYILI KARARI

“Davacılar vekili, davacı K.İ.'in bel ağrısı nedeniyle davalı şirkete ait hastanede diğer davalı doktor tarafından muayene edilip tedavisine başlandığını, ancak zamanında doğru teşhis konulmaması ve yanlış tedavi uygulanması nedeniyle başka bir hastanede kök hücresi tedavisi ve kemoterapi uygulaması gördüğünü, maddi ve manevi yönden zarara uğradıklarını ileri sürerek fazlası saklı kalmak üzere 1000 TL maddi, 300.000 TL manevi tazminatın tahsilini istemişler, ıslah dilekçesi ile de taleplerini 400.000 TL maddi tazminata yükseltmişlerdir.

Davalılar davanın reddini savunmuşlardır.

Mahkemece, davacı K.İ. için 34.586,84 TL maddi, 75.000 TL manevi tazminatın, M. İ. için ise 25.000 TL manevi tazminatın davalılardan kusurları oranında tahsiline karar verilmiş; hüküm, taraflarca temyiz edilmiştir.