Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Avukatların Karşı Taraftan Aldıkları Vekâlet Ücretlerinin Belgelendirilmesi

Rüknettin Kumkale

İcra dairelerince alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen vekalet ücretlerinin belgelendirilmesi konusu vergi hukuku noktasından ele alınmıştır.

Vekalet Ücreti, Vergi Usul Kanunu, Belgelendirme.

Ücretlerinin Belgelendirilmesi*

23.02.2006 tarih ve 26089 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 356 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin “B. İcra Dairelerince Alacaklı Taraf Avukatına Ödenmesine Karar Verilen Vekalet Ücretlerinin Belgelendirilmesi” başlıklı bölümü,

“Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, icra dairelerince borçludan alınarak, müvekkili adına takibat yapan alacaklı taraf avukatına ödenmesine karar verilen avukatlık (vekalet) ücretlerinin belgelendirilmesi hususunda tereddüde düşüldüğü anlaşılmıştır.

Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257’nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak bundan böyle söz konusu avukatlık ücretleri nin belgelendirilmesinde aşağıdaki hususlara uyulması zorunluluğu getirilmiştir.