Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Sağlıkta Arabuluculuk

Mediation in Health Services

Sunay AKYILDIZ

İnsanlar arası eşitsizlik ve farklılık, zeka ve ırkta değil, hasta ile sağlıklı arasındadır.

F. Scott Fitzgerald

Tıp Hukuku alanında hasta-hekim ilişkisinden kaynaklanan ve son on yılda ülke gündeminde ciddi öneme sahip uyuşmazlıklarda, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile yeni bir dönem başlamıştır. Uzlaştırmacı bakış açısı ve onarıcı adalet kapsamında öngörebileceğimiz bu yepyeni açı olan “Sağlıkta arabuluculuk” doğru anlaşılıp uygulandığında; hasta ve hekim yararına, Devlet yargısına seçenek olmayan; ancak uluslararası hukukta da kabul gören alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Sağlık, Sağlık Hukuku, Tıp Hukuku, Arabuluculuk, Sağlıkta Arabuluculuk, Yaşama Hakkı, Sağlık Hakkı, Uzlaşma, Uyuşmazlık, Adli Uyuşmazlık, İdari Uyuşmazlık, Tazminat, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Hasta, Hekim, Sağlık Kurum ve Kuruluşu.

A new era in the field of medical law has begun in disputes arising from patient-physician relations and having substantial importance in country’s agenda last ten years with Mediation Act in Legal Disputes no.6325. When this new vision “Mediation in Health” which can be foreseen in the context of mediating point of view and restoring the justice is understood and applied properly; it is an alternative dispute resolution method which is for patient and physicians’ benefit, but not replacing state judgment, moreover even acknowledged in international law.

Health, Health Law, Medical Law, Mediation, Mediation in Health Services, Right to Live, Right to Health, Settlement, Dispute, Judicial Dispute, Administrative Dispute, Compensation, Occupational Liability Insurance, Patient, Physician, Medical Institution and Organization.

I. SAĞLIK HAKKINDAN SAĞLIKTA ARABULUCULUĞA

Tartışmasız, sağlık her birimiz için en değerli hazinedir…