Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Editörden, Künye, İçindekiler

Değerli Okurlarımız;
Keyifle okuyacağınızı düşündüğümüz birbirinden dikkat çekici yeni makaleler, güncel yargı kararları, haberler, kıymetli görüş ve yorumların yer aldığı bu sayımızda;
‘Hakemli Makaleler’ bölümünde; Abdullah ARSLAN’ın “Amerika Birleşik Devletleri Mahkeme Kararları Işığında İçeriden Öğrenenin Sorumluluğunun Dayanağı”, Dr. Öğr. Üyesi Pınar BACAKSIZ ile Dr. Öğr. Üyesi Tuğba BAYZİT’in “Yargıtay Kararları Işığında Taksirli Suçlara İlişkin Şahsi Cezasızlık Sebebi Olarak TCK m.22/6’nın Uygulaması ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar”, Doç. Dr. Hamide BAĞÇECİ’nin “Kovid-19 Pandemi Sürecinde Hasta Haklarının Değerlendirilmesi”, Arş. Gör. Tuan IŞIK ile Arş. Gör. Özde DEREBOYLULAR’ın “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Avukat Bürolarında Arama ve Elkoyma”, Dr. Öğr. Üyesi Ali Tanju SARIGÜL’ün “Suça Sürüklenen Çocuklar Bakımından Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi Kurumu Üzerine Bir Değerlendirme”, ‘Makaleler’ bölümünde; Faik BİRİŞİK’in “Trafik Sigortası Kapsamındaki Tazminat Uyuşmazlıklarında Öncelikli Uygulanacak Hükümler”, Erhan GÜNAY’ın “Çekte Zamanaşımı”, Prof. Dr. Ersan ŞEN’in “Çıplak Arama”, İmdat TÜRKAY’ın “2020 Yılında 600 Bin TL’yi Geçen Telif Kazancının Yıllık Beyannameye Tabi Olması”, Ufuk ÜNLÜ’nün “Kaçak Yapılarla Mücadelede Belediyelerin Sorumlukları” isimli makaleleri keyifle okuyabilirsiniz. 
Sağlıklı, verimli çalışmalar dileklerimizle...

Yayın Sahibi / Owner

Seçkin Yayıncılık A.Ş. Adına

Koray SEÇKİN

Yayıncısı / Publisher

Seçkin Yayıncılık A.Ş. 
(Sertifika No: 45644)
Mustafa Kemal Mah.
2158. Sk. No: 13
Çankaya/ANKARA 
Tel: (0 312) 435 30 30 (Pbx),
Faks: (0 312) 435 24 72

E-posta: terazi@seckin.com.tr

Web Adresi: www.terazi.com.tr

Editör / Editor

Av. Mutlu DİNÇ
mdinc@seckin.com.tr

Editör Yardımcısı / Assistant Editor

Av. Çilem BAHADIR

cbahadir@seckin.com.tr

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
 / Managing Editor

Remzi ÖZMEN

rozmen@seckin.com.tr

Abone Sorumlusu / Subscription

Meral HATIRLI

abone@seckin.com.tr

Kapak ve Sayfa Tasarımı
 / Cover and Layout Design

Emre KIZMAZ

ekizmaz@seckin.com.tr

Matbaa / Printing House
Vadi Grafik Ltd. Şti.
(Sertifika No: 47479)
İvedik Organize Sanayi Bölgesi,
1420 Cad. No: 58/1
Yenimahalle/ANKARA 

Tel: (0 312) 395 21 10

ISSN: 1306-9802

Cilt / Volume: 16
Sayı / Issue: 175 - Mart 2021

Basım Tarihi, Yeri
 / Publication Date, Location
Mart 2021 / ANKARA

Yayın Türü / Publication Type

Yaygın Süreli, Aylık

Editörden / Editorial    I