Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Liseyi Bitiren Öğrenciye
 Yeni Sağlık Yardım Hakkı

Vakkas DEMİR

Liseyi bitiren öğrencilerin,19.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı Yasadan önce, mezun oldukları tarihten bir gün sonrasında bile SGK’dan sağlık yardım alma hakları ortadan kaldırılıyordu. Ancak, 6385 sayılı Yasayla, lise ve dengi okulu bitiren öğrencilere, mezun oldukları tarihten itibaren 120 gün daha sağlık yardım alma hakkı getirildi.

Lise Öğrencisi, Sağlık Yardım Hakkı, Lise Öğrencilerinin Mezuniyetten Sonra Sağlık Hakkı.

I. GİRİŞ

Lise veya dengi okul öğrencilerinin SGK’nın sağladığı genel sağlık sigortası yardımlarından faydalanırken, çok önemli bir sorunları bulunmaktaydı. Bu sorun; lise ve dengi öğrenimini tamamlayanlardan aynı yıl içerisinde yükseköğrenime başlayan öğrenciler, mezuniyet tarihi ile yükseköğrenime başladıkları tarih arasında genel sağlık sigortası kapsamı dışında kalmakta, hatta bunlara genel sağlık sigortasından borç tahakkuk ettirilmekteydi.

19.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı Yasayla1, 5510 sayılı Yasanın 67’nci maddesinin dördüncü fıkrasına; “Ayrıca, lise ve dengi öğrenim görülmesi sebebiyle bakmakla yükümlü olunan kişi veya hak sahibi sıfatıyla sağlık hizmetinden yararlandırılan çocuklar, 20 yaşını dolduracakları tarihi aşmamak kaydıyla bu öğrenimlerini bitirmelerini izleyen tarihten itibaren 120 gün süreyle aynı kapsamda sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler.” hükmü eklenerek, lise veya dengi okullardan mezun olanlara, hiçbir koşula bağlı olmadan ilave 120 gün daha genel sağlık sigortalısı olma hakkı tanınmıştır. Bu çalışmamızda, lise öğrencilerine yeni getirilen bu imkânın koşullarını açıklamaya çalışacağız.

II. BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN LİSE ÖĞRENCİLERİNE, 6385 SAYILI YASAYLA GELEN HÜKÜMLERİN UYGULANMASI

Bakmakla yükümlü olunan kişi (sigortalı veya aylık alan anasından veya babasından sağlık yardımı alan kişi) sıfatıyla, annesi veya babası üzerinden SGK’dan sağlık yardımı alan lise öğrencilerinin, 19.01.2013 tarihli ve 6385 sayılı Yasadan önce, mezun oldukları tarihten bir gün sonrasında bile, SGK’dan sağlık yardım alma hakları ortadan kaldırılıyordu. Ancak, 6385 sayılı Yasayla, lise ve dengi okulu bitiren öğrencilere, mezun oldukları tarihten itibaren 120 gün daha sağlık yardım alma hakkı getirildi. SGK, 6385 sayılı Yasa uygulamalarını, 08.04.2013 tarihli ve 2013/20 sayılı Genelgeyle açıklamış bulunmaktadır. Bu çalışmada, anılan genelge hükümleri doğrultusunda örneklerle konuyu izah etmeye çalışacağız.