Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Malların Zayi Olması

Mükelleflerin sahip oldukları malların zayi olması durumunda bunların değerlerinin tespiti gerek bu malların bedellerinin sigortadan talebi, gerekse zarar yazılması aşamalarında önem arz etmektedir.

1. Çalınan veya Kaybolan Mallar

Vergi Kanun’larımız açısından çalınan malların gider yazılmasına olanak bulunmamaktadır. Hırsızlığa konu olan malın mülkiyeti sahibinin rızası dışında hırsıza geçmiştir. Bu durumda malın ekonomik faydası malın sahibinden çıkmış ve hırsıza geçmiştir. Gelir Vergisi Kanunu’nun 40 ve Kurumlar Vergisi Kanun’unun 14. madde hükümleri gereğince bir giderin hasılattan indirilebilmesi için ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili yapılan gider olması gerekmektedir. Bu nedenle çalınan ve kaybolan mallardan dolayı oluşan zararın dönem kazancından indirilmesine olanak yoktur.

Katma Değer Vergisi Kanun’unun 30/c maddesi “Deprem, sel felaketi ve Maliye Bakanlığının yangın sebebiyle mücbir sebep ilân ettiği yerlerdeki yangın sonucu zayi olanlar hariç olmak üzere, zayi olan mallara ait katma değer vergisi”nin mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemeyeceği hükmünü getirmiştir.