Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Boşanma Protokolünün Zorunlu İçeriği (Kurucu Unsurlar)

Essential Contents of a Divorce Settlement Agreement (Constituent Elements)

Hande ATMACA ÜLKÜ

Boşanma protokolünün kanunda yer alan tanımlamasına bakacak olursak velayet, kişisel ilişki, tazminat ve nafaka protokolün kurucu unsurlarını oluşturmaktadır. Bu unsurlar, boşanma protokolünün varlığı için zorunlu olan objektif olan esaslı nokta niteliğindedir. Çalışmamızda protokolde yer alması gerekli velayet, kişisel ilişki, tazminat ve nafakaya ilişkin düzenlemelerin hukuki niteliği ve sonuçları ayrı başlıklar altında açıklanmaya çalışılacaktır.

Protokolün Zorunlu Unsurları, Velayet, Kişisel İlişki, Tazminat ve Nafaka.

Review of the definition provided under the law for divorce settlement agreement shows that custody, personal relationship, compensation and alimony are constituent elements of the settlement agreement. These elements are material and objective matters that are compulsory for the presence of a divorce settlement agreement. In our study, attempt is made to provid explanations under separate headlines in connection with legal nature and effects of provisionson custody, personal relationship, compensation and alimony that should be included in the settlement agreement.

Constituent Elements of the Settlement Agreement, Custody, Personal Relationship, Compensation and Alimony.

A. GENEL OLARAK

Hukuki işlem ile amaçlanan sonucun meydana gelebilmesi için, iradenin dış dünyaya açıklanması gerekmektedir. İrade açıklaması, hukuki işlemin unsurları arasında yer almaktadır. Objektif esaslı nokta sözleşmenin kanunda yapılan tanımında yer alan zorunlu noktalara denir. Bu noktalar kanunda düzenlenmiş olan sözleşmelerin tipik unsurlarını oluşturmaktadır. Sözleşme tipi için varlığı zorunlu olan ve sözleşmenin karakteristik ana edimlerine göre şekillenen esaslı noktalar objektif esaslı noktadır.1 Sözleşmenin esaslı noktaları, o sözleşmeye ilişkin olarak kanunda yapılan tanımda yer alan zorunlu noktalardır.

TMK’da yer alan 166/III maddedeki düzenlemeye göre “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz”. Buradaki mali sonuçlar ifadesinden anlaşılması gereken tazminat ve nafakaya ilişkin düzenlemelerdir. Çocuğun durumu ifadesinden ise çıkartılması gereken anlam, velayet ve kişisel ilişki konuları olmalıdır. Bu nedenle maddede yer alan bu iki ifadeye dayalı olarak, boşanma protokolünün kurucu unsurlarının şu şekilde tespit edilmesi gerekir: velayet, kişisel ilişki, tazminat ve nafaka.

Hangi konulara ilişkin anlaşma olması gerektiği aşağıda ayrı başlıklar altında irdelenecektir.