Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İnternet’ten Satışlarda
 Fatura ve İadesi

Rüknettin KUMKALE

Genel olarak halk arasında internetten satışlar olarak adlandırılan satışlar, 4077 sayılı ve yeni çıkan 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”larda mesafeli satışlar olarak geçmektedir.

1. HUKUKİ AÇIDAN MESAFELİ SATIŞLAR

Mesafeli satışlar sonucunda oluşan sözleşmeler, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, malların veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Mesafeli satışlarda en belirleyici özellik tarafların karşılaşmamalarıdır. Evinden telefon, internet, mektup gibi vasıtalarla sözleşmeyi kuran tüketici, satıcının veya sağlayıcının yüzünü dahi görmemektedir. Nitekim bu tür sözleşmelerde sorun genelde çok düşünülmeden, sözleşmeye ve edime ilişkin ayrıntılar hakkında yeterli bilgi sahibi olmadan, piyasada sunulan aynı türden mal veya hizmete ilişkin sözleşme koşulları ile karşılaştırma yapmadan, malı hiç görmeden satım sözleşmesi akdediliyor olmasıdır. Bu sebeple, tüketicinin sözleşme ve edim hakkında aydınlatılması ve kendisine cayma hakkının verilmesi gerektiği kanunkoyucu tarafından düşünülmüş ve 4077 sayılı Kanunun “Mesafeli Sözleşmeler” başlıklı 9/A ve aynı başlığı taşıyan 6502 sayılı Kanunun 48’inci maddesinde cayma hakkıyla ilgili açıklamalar yapılmıştır.