Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Yeni Tarım Tevkifat Tebliğiyle, Geriye Dönük Kayıt ve Tescil Kaldırıldı

Vakkas DEMİR

Tarımda kendi nam ve hesabına çalışanların sattıkları tarımsal ürün bedellerinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine dair tebliğ, 1 Mart 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğle birlikte, tarım Bağ-Kur sigortalıları, 1 Ekim 2008’den sonraki tarımsal tevkifat kesintilerine göre geçmişe yönelik olarak kayıt ve tescil edilemeyecekler ve prim tevkifatına göre geçmişe yönelik hizmet kazanamayacaklardır.

Tarımsal Ürün Tevkifatı, Geçmişe Dönük Kayıt ve Tescil, Tarım Bağ-Kur Sigortalıları.

I. GİRİŞ

Tarımda kendi namına ve hesabına çalışanlar, 1 Ekim 2008 tarihine kadar 2926 sayılı Yasa kapsamında zorunlu olarak sigortalı sayılmışlardır. 2926 sayılı Yasa, 5510 sayılı Yasanın bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2008’den itibaren yürürlükten kalkınca, tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar, 5510 sayılı Yasa kapsamında 4/1-b-4 sigortalısı sayılmışlardır.

Tarımda kendi namına ve hesabına bağımsız çalışmasından dolayı sigortalı (Tarım Bağ-Kur sigortalıları) olanların geriye doğru sigorta olma hakları, gerek 2926 sayılı Tarım Bağ-Kur Yasasında gerek 5510 sayılı Yasada bulunmamaktadır.

Tarım Bağ-Kur’luları için geriye doğru kayıt ve tescil olma ya da geçmişe yönelik hizmet kazanma imkânı veren tek mevzuat, tarım tevkifatı mevzuatıdır. Tarım tevkifatıyla, çiftçilerimiz yıllarca geçmişe yönelik hizmet kazanmış ve emekli olma hakkı elde etmişlerdir.