Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Tüm Yönleriyle Nakti Ücret Desteği

With All Aspects Cash Salary Support due to Coronavirus Pandemic

Ramazan ELMA

Coronavirüs salgınından olumsuz etkilenip işyerindeki faaliyetini tamamen veya kısmen sonlandıran işyerlerinde son 60 gün 4/A statüsüne tabi çalışıp son 3 yıl içinde 450 gün işsizlik sigortası primi ödeyen işçiler kısa çalışma ödeneği/işsizlik ödeneğinden yararlanmaktadır. Bu şartları taşıyamadığı için kısa çalışma ödeneği/işsizlik ödeneğinden yararlanamayan üstelik işvereni tarafından zorunlu ücretsiz izne ayrılan veya işten çıkarılan işçilere 4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesine göre işsizlik sigortası fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği ödenecektir.

Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, Ücretsiz İzin, İşsizlik Ödeneği, Sigortalı, İdari Para Cezası.

Workers who paid 450 days unemployment insurance within the last 3 years and worked under 4/A status in the last 60 days in their workplaces of which activities have been stopped, either partially or completely, by negatively being effected from the coronavirus pandemic, are benefiting from short term working allowance. Daily TRY 39.24 cash salary support will be paid from the unemployment insurance fund pursuant to the provisional article 24 of the Act no 4447 to the workers who cannot benefit from short term working allowance since he couldn’t possess the required qualifications and besides dismissed or sent compulsorily for an unpaid leave by the employer.

Short-Term Allowance, Cash Salary Support, Unpaid Leave, Insured, Administrative Fine.

17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunla 4857 sayılı İş Kanununa geçici 10’uncu madde eklenmiş ve 17.04.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Buna göre; 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi 17.04.2020 tarihinden başlayarak 3 ay süreyle (17.07.2020’ye kadar) ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında işveren tarafından feshedilemeyecektir.

İşveren 17.04.2020 - 17.07.2020 tarihleri arasındaki 3 aylık süre için işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecek, bu şekilde ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedenle sözleşmeyi fesih hakkı vermeyecektir. Madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene işçi başına aylık brüt asgari ücret tutarında (2.943,00 TL) idari para cezası uygulanacaktır.

Durum böyleyken; 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunla geçici 24’üncü madde eklenmiş ve 17.04.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Eklenen bu yeni madde, Coronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarılan veya 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi kapsamında ücretiz izne gönderilip işsizlik ödeneği ile kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilere günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği sağlanması esasını içermektedir. Buna göre;

- 17.04.2020 tarihi itibarıyla iş sözleşmesi bulunmakla birlikte, 4857 sayılı İş Kanununun geçici 10’uncu maddesi kapsamında 17.04.2020 ilâ 17.07.2020 tarihleri arasında işvereni tarafından kısmen veya tamamen ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını taşımadığı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçiler ile,

- 15.03.2020 tarihinden sonra iş sözleşmesi işsizlik ödeneğinden yararlanmaya hak kazanılacak şekilde feshedilen ancak işsizlik ödeneğinden yararlanmak için gereken prim ödeme gün sayısı şartını sağlayamadığı için işsizlik ödeneğinden yararlanamayan işçilere;

17.04.2020 ilâ 17.07.2020 tarihleri arasındaki 3 aylık dönemde; ücretiz izinde bulundukları süre kadar veya yine bu iki tarih aralığında işsiz kaldıkları süre kadar, işsizlik sigortası fonundan günlük 39,24 TL nakdi ücret desteği verilecektir.