Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Rezzan İTİŞGEN

Belgede sahtecilik suçları Ceza Kanununda “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” bölüm başlığı altında düzenlenmektedir. Kanun metninde bu suçlar bakımından herhangi bir amaç aranmamaktadır. Fakat uygulamada belgede sahtecilik suçları, bazı diğer suçların hazırlık hareketi niteliğindedir. Bu çalışma, diğer suçların işlenmesinde kullanılmakla birlikte bağımsız cezalandırılan resmi belgede sahtecilik suçu ve belge kavramını incelemeyi hedeflemektedir.

Belge Kavramı, Resmi Belge, Sahtecilik, Sahtecilik Türleri, Sahtecilikte İştirak İlişkisi.

The offences of counterfeiting documents are held in the criminal code under title of crimes against the public trust. The text of the code does not require any purpose in terms of these offenses. But in practice, the offences of counterfeiting documents are preparatory movements of some other offences. This work is focused on the offence of counterfeiting official documents which are punished independently and notion of document.

Notion of Document, Official Document, Counterfeiting, Sorts of Counterfeiting, Participation Relationship in Counterfeiting.

GİRİŞ

Sahte, bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, düzmece, uydurma, gerçek olmayan, yalancı1; sahtekârlık da bir şeye gerçekmiş gibi görünüm vermektir2. Suç tiplerinin birçoğu ilgilisinin aldatılmasına dayanır. Bunlardan biri de belgede sahtecilik suçlarıdır.

Çalışmamız, belgede sahtecilik niteliği taşıyan suçların genişliğinden dolayı sadece 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan resmi belgede sahtecilik suçu ile sınırlı olacaktır. Zira bu suç tipine resmi belgenin güvenilirliğinin taşıdığı önemden ötürü sıkça rastlanılmakta, başta ekonomik olmak üzere çeşitli saiklerle haksız çıkar elde edebilmek için failin bu suçu işlemeye yöneldiği görülmektedir.

I. SUÇ TİPİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

5237 sayılı Türk Ceza Kanununda “Kamu Güvenine Karşı Suçlar” bölüm başlığı altında resmi belgede sahtecilik suçuna yer verilmiştir. Bu suç hakkında ayrıntılı incelemeye geçmeden önce belge kavramına değinmek gerekir.