Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

İhale Hukukunda Gecikme Cezası

Murat ARAPGİRLİ

Sözleşme konusu edimin zamanında ve eksiksiz olarak ifasının temini bakımından, başka bir deyimle, alacak hakkının kuvvetlendirilmesi için, sözleşmelere cezai şart konulabilir. İhale hukukunda ise cezai şart belirlenip belirlenmemesi idarenin takdirine bırakılmayarak zorunlu kılınmıştır.

İhalelerde cezai şart a ilişkin düzenlemeler, idareler tarafından sözleşme tasarılarında tek yanlı olarak yapılmaktadır. Sözleşme tasarılarında cezai şartın belirlenmesine ilişkin esas ve usullere ise ikincil mevzuatta yer verilmiştir. İhale mevzuatında gecikme cezası na ilişkin belirlemeler alım türüne göre belirlenmektedir. Bu itibarla mal, hizmet ve danışmanlık hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde gecikme cezasına ilişkin düzenlemeler farklılık arz etmektedir.

Cezai Şart, Gecikme Cezası, Mücbir Sebep.

I. GİRİŞ

İhale bir ihtiyacın karşılanması amacıyla yapıldığından, ihtiyacın zamanında ve eksiksiz olarak karşılanması bir ihaleden beklenen önemli faydayı oluşturur. Bu nedenle ihale sonucu imzalanan sözleşmede yer alan edimin zamanında ve tam olarak ifa edilmesi idare bakımından önem arz eder.

Sözleşme konusu edimin zamanında ve eksiksiz olarak ifasının temini bakımından, başka bir deyimle, alacak hakkının kuvvetlendirilmesi için, sözleşmelere cezai şart konulabilir. İhale hukukunda ise cezai şart belirlenip belirlenmemesi, idarenin takdirine bırakılmayarak zorunlu kılınmıştır.

İhalelerde cezai şarta ilişkin düzenlemeler, idareler tarafından sözleşme tasarılarında tek yanlı olarak yapılmaktadır. Sözleşme tasarılarında cezai şartın belirlenmesine ilişkin esas ve usullere ise ikincil mevzuatta yer verilmiştir.