Arama yapmak için lütfen yukarıdaki kutulardan birine aramak istediğiniz terimi girin.

Hizmet Alımı İhalelerinde Özürlü, 
eski Hükümlü ve Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan İşçi Çalıştırılması

Murat ARAPGİRLİ

1982 Anayasasının 50’nci maddesinin ikinci fıkrasında, bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacakları hüküm altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun (İK) 30’uncu maddesiyle, işverenlere özürlü, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Anılan maddede, özel sektör işverenleri ile kamu işverenleri yükümlülük bakımından farklı kurallara tabi kılınmıştır.

Özürlü işçi çalıştırma yükümlülüğü ihaleler açısından incelendiğinde ise, ihale sürecinde yaklaşık maliyet in tespit edilmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında hakedişlerin düzenlenmesine etkisinin olduğu görülmektedir.

Özürlü Personel, Özürlü İndirimi, Yaklaşık Maliyet.

I. GİRİŞ

Sabıkasız ve sağlam bir adaya nazaran, gerek sosyal yaşamın diğer alanlarında gerek iş piyasasında çeşitli güçlüklerle karşılaşılabilen özürlü, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçileri kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirmek sosyal devlet olmanın bir gereğidir.1

1982 Anayasasının 50’nci maddesinin ikinci fıkrasında, bedeni ve ruhi yetersizliği olanların çalışma şartları bakımından özel olarak korunacakları hüküm altına alınmıştır. 4857 sayılı İş Kanununun (İK) 30’uncu maddesiyle, işverenlere özürlü, eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan işçi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Anılan maddede, özel sektör işverenleri ile kamu işverenleri yükümlülük bakımından farklı kurallara tabi kılınmıştır.

Özürlü işçi çalıştırma yükümlülüğü ihaleler açısından incelendiğinde ise, ihale sürecinde yaklaşık maliyetin tespit edilmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi ile sözleşmenin uygulanması aşamasında hakedişlerin düzenlenmesine etkisinin olduğu görülmektedir.